TEB-ovo stručno usavršavanje za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike održava se već sedamnaestu godinu, više puta godišnje. Program usavršavanja ažurira se i aktualizira za svaki novi termin održavanja, a izvode ga vodeći stručnjaci i predavači.

Pozivamo Vas da ne propustite naše sljedeće usavršavanje koje će se održati u svibnju 2023. Molimo da se pravovremeno prijavite kako biste osigurali svoje mjesto, jer je broj polaznika u grupi ograničen.

 • Mjesto održavanja: Sindikat grafičara i medija, Ul. Šandora Brešćenskog 4, Zagreb
 • Vrijeme održavanja: 15. - 19. svibnja 2023.
 • Početak predavanja: 8,30 sati (prijam od 8,00)
 • Trajanje: 35 sati, 5 dana

Program usavršavanja:

 • Uvod u proračunsko poslovanje (temeljni propisi, proračunski ciklus, proračunske klasifikacije)
 • Proračunsko računovodstvo - pojam računovodstva i knjigovodstva, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, načela priznavanja poslovnih događaja, primjena računskog plana, knjigovodstvene pogreške, zaključna knjiženja, zaključivanje poslovnih knjiga - vježbe na praktičnim primjerima i rješavanje slučajeva iz prakse
 • Blagajničko poslovanje, instrumenti plaćanja i platni promet
 • Popis - organizacija i obavljanje, odluke, knjiženja popisnih razlika
 • Financijski izvještaji (vrste, obveznici, rokovi, konsolidacija, izrada financijskih izvještaja)
 • Proračunsko planiranje
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Plaće i dr. primanja u sustavu proračuna (plaće - državne i javne službe, JLP(R)S-i, naknade članovima predstavničkih tijela, članova upravnih vijeća, materijalna prava zaposlenika (dnevnice, putni troškovi, jubilarne nagrade), drugi dohodak - kod zaposlenika i vanjskih suradnika; oporezive i neoporezive isplate; ovrha na plaći)

Pisani materijal:

 • Proračunsko računovodstvo - Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja - novo izmijenjeno i dopunjeno izdanje (izašlo iz tiska: kolovoz, 2021.)
 • Priručnik s preslikama prezentacija predavača koji obuhvaća i vježbe na praktičnim primjerima i rješavanje slučajeva
 • Računski plan proračunskog računovodstva

Predavači: 

 • Ana Zorić, Ministarstvo financija
 • Mladenka Karačić
 • TEB-ove savjetnice: Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović, Jasminka Rakijašić i Irena Slovinac

Kotizacija:

Cijena usavršavanja je 460,00 eura (3465,87 kuna) s PDV-om za jednog sudionika. Cijena uključuje pisani materijal, užinu, te topli i hladni napitak u dnevnoj pauzi.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Broj polaznika je ograničen i prethodna prijava je OBVEZNA, pa molimo da radi organizacije usavršavanja uplatite kotizaciju i pošaljete prijavnicu čim prije, a najkasnije 2 radna dana prije datuma održavanja putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Evidentiranje i izvještavanje polaznika: Polaznici će se evidentirati prema redoslijedu primljenih uplata (uz obveznu prijavu). Svaki polaznik koji pošalje prijavu i uplati kotizaciju dobit će od TEB-a obavijest da ima rezervirano mjesto na usavršavanju. Nakon što se dozvoljeni broj polaznika prijavi i uplati kotizaciju, neće biti moguće sudjelovati.