Svim polaznicima izmjerit će se temperatura, biti će osiguran propisani razmak i zaštitna sredstva (maske, dezinficijens), a broj polaznika je ograničen u skladu sa preporukama Stožera.

Povodom 70. obljetnice TEB-a, svi polaznici dobit će prigodan dar.

TEB-ovo stručno usavršavanje za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike održava se već petnaestu godinu, dvaput godišnje. Program usavršavanja ažurira se i aktualizira za svaki novi termin održavanja, a izvode ga vodeći stručnjaci i predavači.

Pozivamo Vas da ne propustite naše sljedeće usavršavanje koje će se održati u listopadu 2020. Molimo da se pravovremeno prijavite kako biste osigurali svoje mjesto, jer je broj polaznika u grupi ograničen

 • Mjesto održavanja: Hotel Hilton Double Tree Zagreb, Ul. grada Vukovara 269A
 • Vrijeme održavanja: 19. - 23. listopada 2020.
 • Početak predavanja: 8,30 sati (prijam od 8,00)
 • Trajanje: 35 sati, 5 dana

Obavijest polaznicima TEB-ovih edukacija

TEB se u organizaciji i izvedbi stručnih skupova odgovorno i dosljedno pridržava svih uputa i preporuka Ministarstva zdravstva, što molimo i sve polaznike naših edukacija.

U slučaju prehlade, viroze, gripe ili druge bolesti polaznika bilo koje TEB-ove edukacije, TEB će na zahtjev vratiti uplaćenu kotizaciju na žiro račun uplatitelja.

Program usavršavanja:

 • Uvod u proračunsko poslovanje (temeljni propisi, proračunski ciklus, proračunske klasifikacije)
 • Proračunsko računovodstvo - pojam računovodstva i knjigovodstva, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, načela priznavanja poslovnih događaja, primjena računskog plana, knjigovodstvene pogreške, zaključna knjiženja, zaključivanje poslovnih knjiga - vježbe na praktičnim primjerima i rješavanje slučajeva iz prakse
 • Blagajničko poslovanje, instrumenti plaćanja i platni promet
 • Popis - organizacija i obavljanje, odluke, knjiženja popisnih razlika
 • Financijski izvještaji (vrste, obveznici, rokovi, konsolidacija, izrada financijskih izvještaja)
 • Proračunsko planiranje
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Plaće i dr. primanja u sustavu proračuna (plaće - državne i javne službe, JLP(R)S-i, naknade članovima predstavničkih tijela, članova upravnih vijeća, materijalna prava zaposlenika (dnevnice, putni troškovi, jubilarne nagrade), drugi dohodak - kod zaposlenika i vanjskih suradnika; oporezive i neoporezive isplate; ovrha na plaći)

Pisani materijal:

 • Priručnik Proračunsko računovodstvo - Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja
 • Računski plan proračunskog računovodstva
 • Priručnik s preslikama prezentacija predavača koji obuhvaća i vježbe na praktičnim primjerima i rješavanje slučajeva

Kotizacija i uplata:

Cijena usavršavanja je 3.400,00 kuna s PDV-om za jednog sudionika. Cijena uključuje pisani materijal (uključujući i priručnik Proračunsko računovodstvo - Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja i Računski plan proračunskog računovodstva), užinu i topli i hladni napitak u dnevnoj pauzi.

Prijave i uplate primaju se e-mailom, faksom ili putem web prijavnice do 16.10.2020. Naknadu za sudjelovanje molimo uplatite prije početka usavršavanja na račun TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna i broj polaznika u grupi je ograničen. 

Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Predavači: 

 • Stalni suradnici iz Ministarstva financija
 • TEB-ove savjetnice: Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović, Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac i mr. sc. Sanja Živko

Broj sudionika usavršavanja je ograničen i predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Slika s održanog usavršavanja u lipnju 2020. u Hotelu Hilton:

Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će TEB-ov certifikat!