Početak (u svim gradovima) u 9,30 sati
Prijam: od 9,00 sati
Završetak: oko 13,00 sati

 

Mjesta i termini održavanja:

Split, 4.7.2022. (ponedjeljak), HGK Split - Županijska komora, Trumbićeva obala 4
Zadar, 5.7.2022. (utorak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
Webinar, 6.7.2022. (srijeda)

Program: 

 • Uvođenje eura - pripreme kod proračuna i proračunskih korisnika
  • dvojno iskazivanja u sektoru opće države
  • bezgotovinske i gotovinske platne transakcije od uvođenja eura
  • uplate javnih davanja i druge uplate koje ostvaruju subjekti opće države
  • transakcijski računi
  • računovodstveno poslovanje (poslovne knjige, knjigovodstvene isprave)
  • financijski izvještaji
  • izrada planskih akata
 • Računovodstvene aktualnosti
  • Polugodišnje financijsko izvještavanje
  • Najava novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i dr.
 • Novi kolektivni ugovori:
  • Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
  • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
  • Naknada troškova prijevoza u državnim i javnim službama - čl. 52. KU-a i čl. 65. TKU-a
 • Usklađivanje akata o prijavi nepravilnosti i izbor osobe za prijavljivanje nepravilnosti - Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mag. oec. i Ljubica Đukanović, mag. iur.

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje uključuje pisani materijal, radni pribor, topli napitak i iznosi:

 1. Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada za sudjelovanje na seminaru s uključenim popustom iznosi 550,00 kn (440,00 + 110,00 PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2022. godinu podmirena. Drugi i svaki slijedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 550,00 kn (440,00 + 110,00 PDV-a) po polazniku.
 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 650,00 kn (520,00 + 130,00 PDV-a) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (480,00 + 120,00 PDv-a).

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.