- Seminar: 13.10.2022. (četvrtak), Sheraton Hotel Zagreb, Ul. kneza Borne 2
Prijam sudionika - (evidencija, preuzimanje materijala): od 9,00 sati
Početak u 9,30 sati

- Webinar: 14.10.2022. (petak)
Uključivanje sudionika na webinar i preuzimanje materijala putem interneta od 9,00 sati
Početak u 9,30 sati

Trajanje seminara i webinara: 300 minuta + odgovori na pitanja

*5 bodova za ovlaštene revizore

U 2022. godini mijenjali su se svi porezni propisi, a od 1.1.2023. mijenjat će se ponovo. Zadnje velike porezne novosti odnose se na izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i povećane neoporezive primitke od 1.10.2022. godine, te potpore i pomoći, ali novosti ima i kod PDV-a, poreza na dobit i fiskalizacije.

Na ovom webinaru upoznat ćemo polaznike s izmjenama i dopunama poreznih propisa u 2022. i 2023. godini i s njihovom primjenom.

Program:

1. Porez na dohodak - neoporezivi primici, plaće i naknade plaća, dvojno iskazivanje i dr. u 2022. i 2023.

 • Izmjene Zakona o porezu na dohodak u 2022. godini
  • obveza dvojnog iskazivanja na obračunskom listiću i dr. od 5.9.2022. do kraja 2023.
  • koju ispravu o isplati plaće treba koristiti poslodavac?
  • dvojno iskazivanje neoporezivih primitaka u ispravi o isplati plaće
  • novi iznos cenzusa za uzdržavanog člana
 • Izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2023.
  • obračun i isplata plaće u eurima
  • iznos osobnih odbitaka u eurima
  • mjesečna porezna osnovica u eurima
  • godišnja porezna osnovica u eurima
  • ostale izmjene vezane uz usklađivanje s eurom
 • Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koje su na snazi od 7.9.2022.
  • iskazivanje razdoblja u JOPPD obrascu za isplatu plaća po sudskoj presudi i za druge načine isplate propisane čl. 25. st. 6. Zakona o porezu na dohodak
 • Izmjene visine neoporezivih primitaka
  • Zaključak Vlade RH o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak
  • viši iznosi neoporezivih primitaka od 1.10.2022. za:
   • prigodne nagrade
   • novčanu nagradu za radne rezultate
   • naknadu za prehranu u paušalnom iznosu
   • dar djetetu
   • dar u naravi
   • naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
   • otpremninu prilikom odlaska u mirovinu
  • Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koje će stupiti na snagu u 2023.
   • iznosi primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak iskazani u eurima

2. Izmjene i primjena PDV-a u 2022. i 2023. godini

 • Izmjene propisa o PDV-u u 2022. godini – PDV pragovi u eurima
 • Računi za isporuke 2022. ispostavljeni u 2023. godini – kako se evidentiraju?
 • Iskazivanje naknadno odobrenih popusta u 2022. i u 2023. godini
 • Podjela pretporeza u 2022. godini – kada se obvezno primjenjuje?
 • Promjena načina oporezivanja u sustavu PDV-a
 • Isporuke dobara na daljinu unutar EU-a - OSS sustav
 • Podnošenje PDV prijava u OSS sustavu
 • PDV pri uvozu u 2022. – novčano i obračunsko podmirenje
 • Razlike, naknadni obračuni i ispravci u kunama / eurima
 • Prijava PDV-a za zadnje razdoblje oporezivanja u 2022.
 • Prva prijava PDV-a u 2023.
 • Ostale aktualnosti u oporezivanju PDV-om

3. Porez na dobit u 2022. i 2023.

 • Utjecaj uvođenja eura na Prijave poreza na dobit za 2022. (izvještavanje u 2023.)
 • Porezni tretman razlika koje nastaju uslijed primjene pravila za preračunavanje
 • Sastavljanje Obrasca PD i PD-NN za 2022. u 2023. u eurima
 • Sastavljanje Obrasca PD za porezno razdoblje različito od kalendarskog
 • Porezni tretman otpisa obveza po kreditima u 2022.
 • Predujmovi poreza na dobit za 2022. - obračun i plaćanja, mogućnosti smanjenja
 • Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2022.
 • Tko obvezno sastavlja Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama?
 • Inozemna kontrolirana društva – kada se primjenjuju CFC pravila?
 • Porez po odbitku - primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

4. Primjena odredbi o fiskalizaciji u 2022. i 2023.

 • Fiskalizacija – izmjene Zakona i Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Postupak fiskalizacije računa u kunama / eurima
 • Ispravci fiskaliziranih računa
 • Blagajnički maksimum u eurima
 • Gotovina - euro (predopskrba i opskrba eurima, razdoblje dvojne valute, postupanja u tom razdoblju)

5. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.

Pisani materijal: 

 • na seminaru: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka
 • na webinaru: Prezentacije u PDF-u

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi  630,00 kn (83,62 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 400,00 kn (53,09 EUR), ako je obveza za 2022 podmirena. Drugi i svaki slijedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 630,00 kn (83,62 EUR).

 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 790,00 kn (104,85 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (92,91 EUR).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na predavanju, pisani materijal i odgovore na pitanja, a na seminaru i napitak za vrijeme stanke.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije seminara i webinara kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dana prije održavanja.

 

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom  seminaru ili webinaru revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja oznaka "A". Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara i webinara.