WEBINAR/
za JLP(R)S-e i ministarstva:*

Sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

Datum održavanja: 6. i 7.3.2024. (srijeda i četvrtak)
Početak: 9,00 h (prvi i drugi dan)
Trajanje izlaganja:
- prvi dan do oko 13,00 sati + odgovori na pitanja
- drugi dan do oko 15,00 sati + odgovori na pitanja

6 bodova za ovlaštene revizore**

* Webinar je prvenstveno namijenjen ministarstvima, gradovima, županijama i općinama čiji čelnici su obveznici predaje izjave za 2023. Ministarstvu financija do 31. ožujka 2024.

Webinar je namijenjen svim osobama koje sudjeluju u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti kod proračunskih korisnika, osobama koje obavljaju provjere izjava čelnika proračunskih korisnika u institucijama iz nadležnosti, rade na poslovima (ili su na drugi način uključeni u poslove) financija i računovodstva kod JLP(R)S-a, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i žele dobiti informacije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u tim pravnim osobama te drugim zainteresiranima.

Predavači:

Ana Zorić, Ministarstvo financija
Davor Kozina, Ministarstvo financija
Nikolina Bičanić, TEB
Ljubica Đukanović, TEB
Mladenka Karačić, TEB

Program 6.3.2024. (prvi dan)

Ana Zorić, Ministarstvo financija

1. Sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

 • Izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti u 2023.
 • Obveznici i rokovi sastavljanja izjave
  • Dostava izjava kao obveza prema Uredbi o fiskalnoj odgovornosti
 • Sastavni dijelovi izjave
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (primjeri)
  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine
  • Postupanja kod primopredaja dužnosti tijekom 2023.
 • Provjera zaprimljenih izjava u nadležnim ministarstvima i JLP(R)S-ima
  • Način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima

 Davor Kozina, Ministarstvo financija

2. O sustavu unutarnjih kontrola kod JLP(R)S-a i proračunskih korisnika

 • Uvod u sustav unutarnjih kontrola
  • Važeća regulativa i obveze proračunskih korisnika
 • Analiza stanja sustava unutarnjih kontrola kod JLP(R)S-a i proračunskih korisnika  
  • Prikaz najčešćih slabosti i primjeri dobre prakse - Objedinjeno godišnje izvješće
 • Provođenje formalnih i suštinskih kontrola sadržaja izjave i priloga 
  • Načini provjera izjava
 • Najava:
  • Izmjene Uredbe o fiskalnoj odgovornosti (za 2024.)
  • Izmjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 1. Odgovori na pitanja na teme iz programa prvog dana

Program 7.3.2024.(drugi dan)

Ana Zorić, Ministarstvo financija, Nikolina Bičanić, Mladenka Karačić i Ljubica Đukanović, TEB-ove više savjetnice

1. Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu i provođenje testiranja

 • Provođenje testiranja funkcioniranja unutarnjih kontrola i propisnih postupanja i dokumentiranje dokaza u predmetima
 • Obveza odgovora na sva pitanja ▪ (Ne)mogućnost upisa odgovora "djelomično" i "nije primjenjivo" kod pojedinih pitanja
 • Što se smatra odgovarajućim dokazom kod pojedinog pitanja?
 • Određivanje obuhvata uzorka za testiranje kod pojedinih pitanja
 • Zakonodavni okvir za pojedina pitanja
 • Odgovaranje na pitanja iz Upitnika po područjima:
  • Planiranje proračuna/financijskog plana
  • Izvršavanje proračuna/financijskog plana
  • Javna nabava
  • Računovodstvo
  • Izvještavanje
  • Transparentnost
  • Upravljanje imovinom

2. Odgovori na pitanja na teme iz programa drugoga dana

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om, ako je obveza za 2024. podmirena, naknada za sudjelovanje s uključenim popustom po polazniku iznosi:
 • na dvodnevnom webinaru 160,00 EUR,
 • na jednodnevnom webinaru (prvi ili drugi dan) 90,00 EUR.
 1. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje po polazniku iznosi:
 • na dvodnevnom webinaru 180,00 EUR,
 • na jednodnevnom webinaru (prvi ili drugi dan) 100,00 EUR.
 • drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe (nepretplatnika) plaća kotizaciju za dvodnevni webinar s uključenim popustom u iznosu od 162,00 EUR , a za jednodnevni webinar 90,00 EUR.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

**OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na oba dana webinara revizorima priznati 6 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Prisustvom na jednom danu na ovom webinaru revizorima će se priznati 3 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.