TEB vas poziva na

dvodnevni webinar za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike:

Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu   

› sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Datum održavanja: 3. i 4.11.2020. (utorak i srijeda)
Početak u 9,00 sati (prvi i drugi dan)
Završetak oko 14 sati (prvi i drugi dan)

 

Predavači:

 1. mr. sc. Ivana Jakir Bajo, HNB
 2. Davor Kozina, Ministarstvo financija
 3. Mladenka Karačić, Ministarstvo financija
 4. Ana Zorić, Ministarstvo financija
 5. Ljubica Đukanović, mr. iur.,TEB-ova viša savjetnica
 6. Nikolina Bičanić, TEB-ova viša savjetnica

Program 3.11.2020. (prvi dan)

mr. sc. Ivana Jakir Bajo (9,00 – 11,00)

 1. Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu prema
 • Obveznici i rokovi sastavljanja Izjave za 2020. godinu
  • Dostava Izjava kao obveza prema Uredbi o fiskalnoj odgovornosti
  • Obveze prema Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 • Sastavni dijelovi Izjave
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (primjeri)
  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine
  • Postupanja kod primopredaja dužnosti tijekom 2019.
 • Provjera zaprimljenih Izjava u nadležnim ministarstvima i JLP(R)S-ima
  • Formalna provjera
  • Provjere na uzorku
  • Način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima

(11,00 – 11,30) Stanka

 Davor Kozina, Ministarstvo financija (11,30 – 13,00)

 1. O sustavu unutarnjih kontrola kod proračuna i proračunskih korisnika
 • Važeća regulativa i obveze proračunskih korisnika
 • Analiza stanja sustava unutarnjih kontrola od proračuna i proračunskih korisnika
  • Prikaz najčešćih slabosti i primjeri dobre prakse - Objedinjeno godišnje izvješće
 • Primjeri i napomene o procedurama čije postojanje i primjena se provjeravaju Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti
 • Najava:
  • Uputa ministra financija o programu izobrazbe iz područja fiskalne odgovornost
  • Projekt „Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola“

       PRIMJERI PROCEDURA POLAZNICIMA ĆE BITI DOSTUPNI ZA PREUZIMANJE S INTERNETA.

 1. Odgovori na pitanja (teme prvog dana)

Program 4.11.2020. (drugi dan)

(Mladenka Karačić i Ana Zorić, Ministarstvo financija, Ljubica Đukanović i Nikolina Bičanić, TEB-ove više savjetnice)

 1. Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu i provođenje testiranja
 • Provođenje testiranja funkcioniranja unutarnjih kontrola i propisnih postupanja i dokumentiranje dokaza u predmetima
 • Obveza odgovora na sva pitanja ▪ (Ne)mogućnost upisa odgovora "djelomično" i "nije primjenjivo" kod pojedinih pitanja
 • Što se smatra odgovarajućim dokazom kod pojedinog pitanja?
 • Određivanje obuhvata uzorka za testiranje kod pojedinih pitanja
 • Zakonodavni okvir za pojedina pitanja
 • Odgovaranje na pitanja iz Upitnika po područjima:
  • Planiranje proračuna/financijskog plana
  • Izvršavanje proračuna/financijskog plana
  • Javna nabava
  • Računovodstvo
  • Izvještavanje
  • Transparentnost
  • Upravljanje imovinom
 1. Odgovori na pitanja (teme drugog dana)

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za dvodnevni webinar s uključenim PDV-om iznosi 1.200,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju za dvodnevni webinar s uključenim PDV-om u iznosu od 1.000,00 kn.

Sudionici samo jednog dana webinara (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 700,00 kn po polazniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju s uključenim PDV-om za jednodnevni webinar u iznosu od 600,00 kn.

Pogodnosti za teb-ove pretplatnike:

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja i pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“, koji su podmirili obvezu za 2020., plaćaju kotizaciju za dvodnevni webinar u iznosu od 1.000,00 kn po polazniku.

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja i pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“, koji su podmirili obvezu za 2020., plaćaju kotizaciju za jednodnevni webinar u iznosu od 600,00 kn po polazniku.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.