Dvodnevni webinar
za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike:

Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu

Vrijeme održavanja: 16. i 17.2.2021. (utorak i srijeda)
Početak: 9,00 h (prvi i drugi dan)
Trajanje izlaganja:
- prvi dan do oko 13 sati + odgovori na pitanja
- drugi dan do oko 14,30 sati + odgovori na pitanja

Predavači:
Ana Zorić, Ministarstvo financija
Davor Kozina
, Ministarstvo financija
Mladenka Karačić, Ministarstvo financija
Ljubica Đukanović, TEB
Nikolina
Bičanić, TEB

 

Program 16.2.2021. (prvi dan)

Ana Zorić, Ministarstvo financija

 1. Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu prema
 • Obveznici i rokovi sastavljanja Izjave za 2020. godinu
  • Dostava Izjava kao obveza prema Uredbi o fiskalnoj odgovornosti
 • Sastavni dijelovi Izjave
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (primjeri)
  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine
  • Postupanja kod primopredaja dužnosti tijekom 2020.
 • Provjera zaprimljenih Izjava u nadležnim ministarstvima i JLP(R)S-ima
  • Formalna provjera
  • Provjere na uzorku
  • Način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima

 Davor Kozina, Ministarstvo financija

 1. O sustavu unutarnjih kontrola kod proračuna i proračunskih korisnika
 • Važeća regulativa i obveze proračunskih korisnika
 • Analiza stanja sustava unutarnjih kontrola kod proračuna i proračunskih korisnika
  • Prikaz najčešćih slabosti i primjeri dobre prakse - Objedinjeno godišnje izvješće
 • Primjeri i napomene o procedurama čije postojanje i primjena se provjeravaju Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti
 • Najava:
  • Upute ministra financija o programu izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti
  • Projekt „Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola“

  (primjeri procedura polaznicima će biti dostupni za preuzimanje s interneta)

 1. Odgovori na pitanja na teme iz programa prvog dana

Program 17.2.2021.(drugi dan)

Mladenka Karačić i Ana Zorić, Ministarstvo financija i Ljubica Đukanović i Nikolina Bičanić, TEB

1. Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu i provođenje testiranja

 • Provođenje testiranja funkcioniranja unutarnjih kontrola i propisnih postupanja i dokumentiranje dokaza u predmetima
 • Obveza odgovora na sva pitanja ▪ (Ne)mogućnost upisa odgovora "djelomično" i "nije primjenjivo" kod pojedinih pitanja
 • Što se smatra odgovarajućim dokazom kod pojedinog pitanja?
 • Određivanje obuhvata uzorka za testiranje kod pojedinih pitanja
 • Zakonodavni okvir za pojedina pitanja
 • Odgovaranje na pitanja iz Upitnika po područjima:
  1.Planiranje proračuna/financijskog plana
  2. Izvršavanje proračuna/financijskog plana
  3. Javna nabava
  4. Računovodstvo
  5. Izvještavanje
  6. Transparentnost
  7. Upravljanje imovinom

2. Odgovori na pitanja na teme iz programa drugoga dana

Materijal:
Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije - prije početka webinara, a primjeri internih procedura i uputa polaznicima će biti dostupni za preuzimanje s interneta u word i excel formatu.

Kotizacija:
Naknada po polazniku za oba dana iznosi 1.200,00 kuna (uključuje PDVi pisani materijal).
Naknada po polazniku za jedan dan webinara (prvi ili drugi dan) iznosi 700,00 kuna (uključuje PDV i pisani materijal).

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe za dvodnevni webinar plaća kotizaciju (uključuje PDV i pisani materijal) u iznosu od 1.100,00 kn, a za jednodnevni webinar u iznosu od 600,00 kn. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:
Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja i pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“, koji su podmirili obvezu za 2021., plaćaju kotizaciju (uključuje PDV i pisani materijal) za dvodnevni webinar u iznosu od 1.100,00 kn, a za jednodnevni od 600,00 kn po polazniku. 

Uplata:
Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:
Molimo Vas da se prijavite putem web prijavnice, odnosno da popunjenu prijavnicu dostavite u TEB na e-mail: teb@teb.hr ili fax: 01/46 11 411.

Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete e-mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.