Početak seminara u svim gradovima i webinara: u 9,30 sati
Prijam na seminarima u svim gradovima i webinaru: od 9,00 sati
Završetak: oko 14,30 sati

4 boda za ovlaštene revizore*

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja zahtjevan je računovodstveni posao koji uključuje i utvrđivanje svih poreznih obveza. Pritom su računovođe, uz primjenu propisa za 2023. godinu, u svom svakodnevnom radu istovremeno dužni primijeniti i izmijenjene propise za 2024. godinu.

Na ovom seminaru i webinaru polaznici će kroz rad na primjerima iz prakse steći napredna znanja potrebna za zakonitu izradu godišnjih financijskih izvještaja i prijavu poreza na dobit za 2023. godinu, ali i za primjenu izmijenjenih poreznih propisa u 2024. godini. Nakon izlaganja, TEB-ove savjetnice i savjetnici odgovoriti će na sva pitanja polaznika.

Mjesta i termini održavanja:

Zagreb, 23.02.2024. (petak), Hotel International, Zagreb, Miramarska Cesta 24
Dubrovnik, 26.02.2024. (ponedjeljak), Hotel Lero, Iva Vojnovića 14
Split, 27.02.2024. (utorak), Hotel Art, Slobode Ulica 41
Šibenik, 28.02.2024. (srijeda), Hotel Jadran, Obala Dr. Franje Tuđmana 52
Zadar, 29.02.2024. (četvrtak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
Varaždin, 01.03.2024. (petak), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6
Bjelovar, 04.03.2024. (ponedjeljak), Ekonomski Fakultet, A. B. Šimića 1.
Osijek, 05.03.2024. (utorak), Hotel Osijek, Šamačka 4
WEBINAR, 06.03.2024. (srijeda)

Program:

1. Obveznici izrade i vrste godišnjih financijskih izvještaja za 2023.

2. Propisani rokovi za sastavljanje i javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja za 2023.

3. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2023.

 • preračunavanje usporednih podataka iz 2022.
 • obveza usklađivanja temeljnog kapitala
 • sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2023.
 • sastavljanje bilance na dan 31.12.2023.
 • bilješke uz financijske izvještaje za 2023. za mikro, male i srednje poduzetnike
 • okvir za sastavljanje bilješki za mikro i male poduzetnike objavljen od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja (OSFI)
 • napomene uz sastavljanje ostalih financijskih izvještaja i dr.

4. Primjena izmijenjenih odredbi Zakona o računovodstvu i Pravilnika o strukturi i sadržaju GFI-a na financijsko izvještavanje za 2023. i 2024.

5. Konačni obračuni poreza na dobit za 2023. godinu i akontacije za 2024.

 • umanjenja porezne osnovice
 • uvećanja porezne osnovice - obračun porezno nepriznatih troškova (reprezentacija, vrijednosna usklađenja zaliha, troškovi osobnih automobila, kamate i dr.)
 • porezno priznavanje rashoda od vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
 • primjena pojedinih poreznih olakšica i oslobođenja
 • utvrđivanje obveze poreza na dobit za 2023. godinu i prijenos poreznih gubitaka
 • NOVI rok za plaćanje razlike poreza po poreznoj prijavi za 2023.
 • izračun predujmova poreza na dobit za 2024. godinu
 • sastavljanje i predaja Obrasca PD-IPO za 2023. i dr.

6. Plaće, porez na dohodak, neoporezivi primici

 • Umanjenje osnovice za MO I. stup - iskazivanje/ispravci u JOPPD
 • Minimalna plaća za 2024. godinu
 • Članovi uprave – nove osnovice za 2024.
 • Obračun drugog dohotka u 2024. (ugovori o djelu i dr.)
 • Isplata dividendi/udjela u dobiti od 1.1.2024.
 • Neoporezivi primici – novi iznosi u 2024.
 • Ostale aktualnosti
  • napojnice – porezni tretman od 1.1.2024.
  • sezonski rad u poljoprivredi – novi dnevni iznos plaće
  • utvrđivanje predujmova kod samostalnih djelatnosti

7. Konačni obračun neporeznih davanja za 2023. godinu (naknada za općekorisne funkcije šuma, članarina turističkim zajednicama i spomenička renta)

8. Naknadni ispravci porezne osnovice od 1.1.2024. prema novim odredbama Zakona i Pravilnika o PDV-u

9. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici i ovlaštene porezne savjetnice

Pisani materijal:

 • Na seminaru: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka
 • Na webinaru: Prezentacije u PDF-u

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na seminaru/webinaru s uključenim popustom iznosi 80,00 eura po polazniku, ako je obveza za 2024. podmirena.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2024. godinu podmirena. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz pravne osobe potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaća naknadu za sudjelovanje na seminaru/webinaru s popustom u iznosu od 80,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na seminaru/webinaru iznosi 100,00 EUR po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 90,00 EUR.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije seminara/webinara kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije 3 radna dana prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se na webinar iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom seminaru i webinaru revizorima priznati 4 boda stalnog stručnog usavršavanja iz osnovnih aktivnosti iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj, na seminarima se potpisati u listu polaznika i sudjelovati na seminaru/webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Polaznike webinara upućujemo da politiku privatnosti platforme Zoom pročitaju ovdje, a Uvjete korištenja ovdje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara i webinara.