Datum održavanja: 26.1.2022. (srijeda) i 18.2.2022. (petak)
Početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: 240 minuta + odgovori na pitanja

4 boda za ovlaštene revizore*

Cilj webinara:  Upoznavanje sa sadržajem svih pozicija računa dobiti i gubitka i bilance, povezivanje pozicija RDG-a i bilance s HSFI-ovima, financijskim knjigovodstvom i bruto bilancom, sastavljanje računa dobiti i gubitka i bilance na primjeru iz prakse

 

Program:

 1. Sastavljanje računa dobiti i gubitka na primjeru iz prakse – povezivanje sa stavkama bruto bilance i HSFI-ima
 • sadržaj i struktura računa dobiti i gubitka
 • iskazivanje transakcija s povezanim osobama
 • popunjavanje računa dobiti i gubitka na obrascima Fine
 • vrednovanje i iskazivanje poslovnih prihoda i rashoda
 • promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
 • troškovi proizvodnje, troškovi prodane robe, amortizacija, vrijednosno usklađenje potraživanja i dr. troškovi
 • vrednovanje iiskazivanje financijskih prihoda i rashoda
 1. Sastavljanje bilance na primjeru iz prakse – povezivanje sa stavkama bruto bilance i HSFI-ima
 • sadržaj i struktura bilance
 • iskazivanje transakcija s povezanim osobama
 • popunjavanje bilance na obrascima Fine
 • vrednovanje i iskazivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine i obveza
 • iskazivanje kapitala i rezervi
 • troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi
 • odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
 1. Utvrđivanje rezultata poslovanja i završna knjiženja
  • utvrđivanje dobiti/gubitka
  • utvrđivanje porezne obveze i utjecaj na dobit/gubitak
 2. Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje
 3. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dip. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 625,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 562,50 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 500,00 kn, ako je obveza za 2022. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

REVIZORI - OSTVARITE BODOVE NA VRIJEME! Jer  i nadalje je propisana obveza da ovlašteni revizor mora u svakoj godini ostvariti najmanje 35 bodova prema propisanoj strukturi!

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 4 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.