Datum održavanja: 30.6.2023. (petak)
Početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: 240 minuta s odgovorima na pitanja

*4 boda iz područja revizije

Na ovom webinaru predavač će razmotriti zahtjeve MRevS-a 315 (izmijenjen) - Prepoznavanje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja tijekom stjecanja razumijevanja subjekta i njegovog okruženja i drugih povezanih MrevS-a, te na primjerima iz prakse pojasniti:

 • pojam i komponente rizika revizije (inherentni rizik, kontrolni rizik i detekcijski rizik)
 • pojam rizika značajnog pogrešnog prikazivanja i faktore koje revizor mora uzeti u obzir prilikom prepoznavanja i procjenjivanja rizika značajnog pogrešnog prikazivanja na razini financijskih izvještaja i na razini tvrdnji
 • revizijske postupke stjecanja razumijevanja subjekta i njegovog okruženja te okvira financijskog izvještavanja radi prepoznavanja, procjenjivanja i dokumentiranja rizika značajnog pogrešnog prikazivanja
 • revizijske postupke stjecanja razumijevanja subjektovih internih kontrola radi prepoznavanja, procjenjivanja i dokumentiranja rizika značajnog pogrešnog prikazivanja
 • objasniti prepoznavanje potencijalnih pogrešnih prikazivanja u odnosu na pojedine tvrdnje o vrstama transakcija i stanja računa te povezane interne kontrole subjekta kao i odgovarajuće testove kontrola
 • objasniti revizorove reakcije na procijenjene rizike značajnog pogrešnog prikazivanja radi definiranja daljnjih revizijskih postupaka i uputiti na načela i postizanje ciljeva MRevS-ova i dokumentiranje aktivnosti.

Nakon izlaganja predavač će odgovoriti će na sva pitanja polaznika.

Webinar je namijenjen ovlaštenim revizorima, internim revizorima, kontrolerima, planerima i analitičarima, računovođama, financijskim djelatnicima, menadžerima i drugim zainteresiranima.

Predavač: Prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet u Zagrebu

Program:

 1. Primjena MRevS-a 315 Prepoznavanje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja tijekom stjecanja razumijevanja subjekta i njegovog okruženja
 2. Sadržaj izmijenjenog MRevS-a 315 Prepoznavanje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja tijekom stjecanja razumijevanja subjekta i njegovog okruženja koji stupa na snagu za revizije godišnjih financijskih izvještaja razdoblja nakon 15.12.2021.
 3. Praktični primjeri primjene zahtjeva MRevS-a 315 (izmijenjen) Prepoznavanje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja tijekom stjecanja razumijevanja subjekta i njegovog okruženja
 4. Stjecanje razumijevanja subjekta i njegovog okruženja, primjenjivog okvira financijskog izvještavanja i subjektovog sustava internih kontrola
 5. Prepoznavanje nedostataka u internim kontrolama
 6. Oblikovanje i primjena testova kontrola uz primjenu metode uzorka – atributivno uzorkovanje
 7. Procjena značajnosti nedostataka u internim kontrolama i dokumentiranje uočenih nedostataka u internim kontrolama
 8. Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama menadžmentu i onima koji su zaduženi za upravljanje i reakcije menadžmenta i onih koji su zaduženi za upravljanje na priopćene nedostatke u internim kontrolama prema MRevS-u 265
 9. Odgovori na pitanja polaznika

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

I. Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju naknadu za sudjelovanje s uključenim popustom u iznosu od 115,00 eura (866,47 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

II. Svi ostali (nepretplatnici) plaćaju naknadu za sudjelovanje na webinaru u iznosu od 140,00 eura po polazniku (1.054,83 kn), pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s 10% popusta, u iznosu od 126,00 eura (949,35 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obvezna. Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 3 radna dana prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 4 boda iz područja revizije. Ovlašteni revizori radi priznavanja bodova trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati u radu webinara čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.