• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 4 nastavnih sati.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Revizija, nepravilnosti i financijske korekcije u postupcima javne nabave EU projekata s posebnim osvrtom na tajne sporazume i sukob interesa 

Mjesto i vrijeme održavanja:         

 • Zagreb, 23. lipnja 2021. (srijeda), webinar
  (ev. broj usavršavanja: 2021-0203)

  Početak usavršavanja: u 9,30
  Završetak usavršavanja: u 13,00
  pauza: od 11,00 do 11,30

Revizijom postupaka javne nabave EU projekata provjerava se cjelokupni postupak nabave, od pripreme do izvršenja, koji mora biti proveden u skladu s europskim direktivama, praksom Suda Europske unije i Zakonom o javnoj nabavi. Nove Smjernice Europske komisije za određivanje financijskih ispravaka uvele su i novu vrsta nepravilnosti – Sporazumi o namještanju ponuda u postupcima javne nabave (tzv. bid rigging karteli). Ova nepravilnost izvodi se iz odredaba europskih direktiva koje uređuju sukob interesa u javnoj nabavi. Cilj webinara je upoznati polaznike s relevantnim pravnim okvirom i izbjegavanjem najčešćih nepravilnosti prilikom ex post verifikacije nabava kako bi se i financijske korekcije izbjegle ili smanjile na najmanju moguću mjeru.

Program usavršavanja:

 • Što su nepravilnosti iz provedbe ESI fondova?
 • Što su financijske korekcije ?
 • Nepravilnosti iz smjernica Europske komisije za utvrđivanje financijskih ispravaka i sudska praksa
 • Koje se nepravilnosti najčešće javljaju prilikom ex post provjere ugovora o javnoj nabavi
 • Primjeri nepravilnosti i financijskih korekcija koje su izrečene za provedene postupke javne nabave financirane sredstvima ESI fondova
 • Prigovor na Odluku o nepravilnosti i financijske korekcije
 • Tajni sporazumi (bid-rigging) i sukob interesa u javnoj nabavi sufinanciranoj iz EU fondova
 • Sukob interesa prema EU direktivama
 • Prikladne mjere za učinkovito sprječavanje, prepoznavanje i uklanjanje sukoba interesa
 • Sukob interesa i prethodno sudjelovanje ponuditelja u pripremi postupka nabave
 • Alati za borbu protiv tajnih sporazuma i smjernice za naručitelje o tome kako primijeniti osnovu za isključenje zbog sklapanja tajnog sporazuma

Antonija Ćurić, mag. iur. (4 šk sata)*

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program webinara iznosi 600,00 kn. Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 500,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen pisani materijal.

Pogodnosti:

 • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju naknadu prvog i drugog polaznika (500,00 kn), te trećeg i svakog sljedećeg polaznika (400,00 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2021. godinu plaćena.
 • Ako se prijavite na redovito usavršavanje za dva webinara (23. i 24.6.2021. – ukupno trajanje 8 sati) plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 1.000,00 kn odnosno 900,00 kn za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke. Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave u tom slučaju plaćaju jedinstvenu kotizaciju po polazniku u iznosu od 800,00 kn za prvog i drugog polaznika, te 700,00 kn za trećeg i svakog sljedećeg polaznika, pod uvjetom da je pretplata za 2021. godinu. Za korištenje ovih pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Radi priznavanja bodova potrebno je na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom (teb@teb.hr).

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

Prijavnica za webinar

*ANTONIJA ĆURIĆ, mag. iur., voditeljica odjela za pravnu analizu u službi za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa EU gdje revidira provedene postupke javne nabave za infrastrukturne projekte te po potrebi pruža pravnu podršku unutar Službe. Radno iskustvo stekla je u privatnom sektoru gdje je kao Voditelj pravnog odjela pružala podršku Upravi društva za sva pravna pitanja vezana za upravljanje društvima. Iskustvo u javnoj nabavi stekla je iz perspektive ponuditelja kroz pripremu dokumentacije i pripremanje žalbi na Odluke o odabiru. Ovlašteni je interni revizor za gospodarstvo, specijalist javne nabave te interni revizor za ISO 9001 i 14001. Autorica je nekoliko stručnih članaka iz područja javne nabave.