Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

Ažurirani popratni dokumenti

Početak u 9,30 sati
Predviđeno trajanje izlaganja: 180 minuta (2 x 90 minuta) + odgovori na pitanja
Završetak oko 13,30 sati

Podaci o webinaru        

 • 27. svibnja 2020. (srijeda)
 • 4 školska sata
 • Evidencijski broj usavršavanja: 2020-0152

Program usavršavanja:

1. Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

 • Razlozi za primjenu ovog postupka – poseban osvrt na iznimnu žurnost u kriznoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom
 • Primjena ovog postupka ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda u otvorenom ili ograničenom postupku
 • Posebnosti pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • Dokumentacija o nabavi, tijek postupka, pregovori, pregled i ocjena ponuda
 • Prikaz postupka kroz sučelje Elektroničkog oglasnika javne nabave RH
 • Pravna zaštita gospodarskih subjekata
 • Pozivi, ponude, odluke i zapisnici u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje

Ivica Pranjić, dipl. oec. (2 šk sata)

2. Ažurirani popratni dokumenti

 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti u dokumentaciji o nabavi
 • Dokazivanje osnova za isključenje i uvjeta sposobnosti u ponudi (ESPD, dokazi)
 • ESPD obrazac i ažurirani popratni dokumenti u postupku pregleda i ocjene ponuda
 • Izravan dohvat dokaza kroz EOJN
 • E-Certis i stranci
 • Praksa u pogledu djelomičnog traženja ažuriranih popratnih dokumenata, višekratnog traženja i naknadne dostave ažuriranih popratnih dokumenata
 • Provjera podataka kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane
 • Pregled aktualne prakse Državne komisije i Visokog upravnog suda RH

Vedran Jelinović, dipl. iur. (2 šk sata)

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača i oglednim primjerima.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program iznosi 500,00 kn. Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju kotizaciju u iznosu od 400,00 kn po svakom polazniku (ako je pretplata za 2020. godinu plaćena).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti:

Prijavom na redovito usavršavanje zakazano i za dan 26.5.2020. plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 900,00 kn, a pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave u iznosu od 800,00 kn po polazniku (ako je pretplata za 2020. godinu plaćena). Za korištenje ovih pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje na webinaru dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE INFORMACIJE U NASTAVKU!

Kako se prijaviti i sudjelovati na TEB-ovom internet seminaru (webinaru)?

 • Prijavnicu za webinar treba popuniti točnim i obaveznim podacima putem TEB-ove internet stranice;
 • Kotizaciju za webinar treba uplatiti u cijelosti (bez uplate pune cijene kotizacije nije moguće pristupiti webinaru);
 • Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je dostaviti u TEB najkasnije jedan (1) dan prije dana održavanja webinara;
 • Na adresu elektroničke pošte koju ste naveli u prijavnici, na dan održavanja webinara u 8,00 sati TEB će dostaviti poveznicu (link) na webinar;
 • Polaznici webinara koji na svojim računalima nemaju instaliranu aplikaciju platforme ZOOM, putem koje se izvode TEB-ovi internet seminari, moraju na svoje računalo instalirati i pokrenuti ( download and run) predmetnu aplikaciju. Aplikacija se instalira i pokreće klikom na gore navedenu poveznicu. Postupak je jednostavan i brz;
 • Poveznica (link) na webinar je aktivan od trenutka dostavljanja;
 • Putem poveznice (linka) sudionik se prijavljuje u tzv. čekaonicu (eng. waiting room). Polaznici borave u čekaonici sve dok im administrator ne dopusti ulaz na webinar;
 • Svi polaznici će u jednom trenutku na svojim ekranima imati dijaloški okvir na kojem će pisati: „Join with computer audio“. Molimo Vas da odaberete tu opciju (kliknuti na tekst: Join with computer audio);
 • Prije početka webinara, TEB-ovi administratori provjeravaju uspješnost postupka prijave na webinar – moguće je da ćemo vas kontaktirati telefonom/mobitelom (na prijavnici je potrebno upisati broj telefona/mobitela koji je dostupan na dan webinara);
 • Nakon provjere uspješnosti postupka prijave, webinar počinje u najavljeno vrijeme;
 • U uvodnom izlaganju polaznicima će biti objašnjen način rada i komunikacije s predavačima.

Osnovne pretpostavke za pristup i sudjelovanje na TEB-ovim internet seminarima:

 • webinari se mogu pratiti putem stolnog računala, prijenosnog računala, tableta i pametnog telefona;
 • potrebna je širokopojasna internet veza (žičana ili bežična);
 • potreban je zvučnik (integrirani ili vanjski povezan putem USB kabla ili bluetooth-a);
 • mikrofon je opcionalan (nije obvezan) - polaznik normalno prati webinar bez mikrofona;
 • web kamera je opcionalna (nije obvezna) - polaznik normalno prati webinar bez web kamere.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici se mogu na dan webinara javiti na telefon: 099 455 77 55

Molimo da nam svojom pravovremenom uplatom i prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.