• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 4 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Pravna zaštita u javnoj nabavi

Mjesto i vrijeme održavanja:         

 • Zagreb, 10. ožujka 2021. (srijeda), webinar
  (ev. broj usavršavanja: 2021-0025)

  Početak usavršavanja: u 9,15
  Završetak usavršavanja: u 12,45
  pauza:od 10,45 do 11,15

Program usavršavanja:

Pravna zaštita u javnoj nabavi

 • Način ostvarenja pravne zaštite
 • Faze izjavljivanja žalbe i postupovne pretpostavke za podnošenje žalbe s posebnim osvrtom na pravni interes
 • Pravila o teretu dokazivanja u žalbenim postupcima
 • Prijedlog za određivanjem privremene mjere (žalitelji) i zahtjevi za odobrenjem nastavka postupka (naručitelji)
 • Najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe uz pregled specifičnih grešaka ponuditelja i naručitelja
 • Žalba na razloge poništenja postupka javne nabave
 • Žalba u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • Žalba na nezakonite izmjene ugovora o javnoj nabavi
 • Posebne situacije (odbijanje potpisivanja ugovora od strane odabranog ponuditelja, nedonošenje odluke o odabiru, izuzeća i dr.)
 • Osobito bitne povrede kroz praksu DKOM-a i VUS-a
 • Ovlasti naručitelja u ponovnom pregledu i ocjeni ponuda nakon usvojene žalbe
 • Pregled relevantne prakse DKOM-a i VUS-a

Vedran Jelinović, dipl. iur. (4 šk sata)

 

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača i oglednim primjerima.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program webinara iznosi 500,00 kn. Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 425,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen pisani materijal.

Pogodnosti:

 • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave ostvaruju popust od 15% za prvog i drugog polaznika (425,00 kn), te 25% za trećeg i svakog sljedećeg polaznika (375,00 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2021. godinu plaćena.

 • Ako se prijavite na redovito usavršavanje za dva webinara (10. i 9.3.2021. – ukupno trajanje 8 sati) plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 900,00 kn odnosno 750,00 kn za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke. Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave u tom slučaju plaćaju jedinstvenu kotizaciju po polazniku u iznosu od 750,00 kn za prvog i drugog polaznika, te 650,00 kn za trećeg i svakog sljedećeg polaznika (30% popusta), pod uvjetom da je pretplata za 2021. godinu. Za korištenje ovih pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Radi priznavanja bodova potrebno je na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom (teb@teb.hr).

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici. U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/4571-640.