• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Napomena: Ovo redovito usavršavanje istodobno se provodi kao seminar i kao webinar (prema izboru polaznika). Svaki od njih ima svoj vlastiti evidencijski broj usavršavanja dodijeljen od strane nadležnog ministarstva. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih za jedan ili drugi način provedbe, zadržavamo pravo odustanka od tog načina održavanja programa odnosno održavanje samo jednog od navedenih načina, u kojem slučaju se potrebno prijaviti na program koji se održava.

Za prijavu na ovaj program usavršavanja kao webinar kliknite OVDJE. Za prijavu na ovaj program usavršavanja kao seminar ostanite na ovoj stranici.

Planiranje nabave i vođenje Registra ugovora i okvirnih sporazuma

Rad u Elektroničkom oglasniku javne nabave

Komunikacija i rokovi u javnoj nabavi

Mjesto i vrijeme održavanja:         

 • Zagreb, 2. prosinca 2020. (srijeda), Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička cesta 21
  (ev. broj usavršavanja: 2020-0404)

Početak usavršavanja: u 9,15 (prijam sudionika od 8,30)
Završetak usavršavanja: u 16,15
stanka za kavu: od 11,30 do 12,00
stanka za kavu: od 14,15 do 14,45

Program usavršavanja:

1. Planiranje nabave i vođenje Registra ugovora i okvirnih sporazuma

 • Izrada plana nabave za 2021. i praktična pitanja s kojima se u izradi susreću naručitelji
 • Veza proračuna i financijskog plana s planom nabave
 • Privremeno financiranje i plan nabave
 • Jednostavna nabava u planu nabave
 • Izmjene i dopune plana nabave
 • Ažurno vođenje Registra ugovora
 • Jednostavna nabava u Registru ugovora (kako evidentirati nabavu putem narudžbenica ili od više gospodarskih subjekata)
 • Registar ugovora u slučaju izmjena ugovora/okvirnih sporazuma
 • Plan nabave i Registar ugovora u modulu EOJN-a
 • Kada započeti postupak nabave (prethodna analiza tržišta i prethodno savjetovanje, ex ante kontrola, (ne)osigurana sredstva, pripremne radnje i dr.)

 Ivica Pranjić, dipl. oec. (3 šk sata)

2. Rad u Elektroničkom oglasniku javne nabave

 • Priprema postupka javne nabave (dokumentacija o nabavi, ESPD obrazac, izmjene dokumentacije o nabavi)
 • Objave obavijesti i standardni obrasci
 • Dokumenti koje naručitelji sami kreiraju
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave u modulu EOJN-a
 • Ponuditelji i EOJN (pojašnjenja, ESPD obrazac)
 • E-Žalba

Ivica Pranjić, dipl. oec. (2 šk sata)

 

3. Komunikacija i rokovi u javnoj nabavi

 • Komunikacija tijekom roka za dostavu ponuda
 • (Ne)značajne izmjene dokumentacije o nabavi koje (ne) zahtijevaju produljenje roka za dostavu prema upravnoj praksi
 • Najčešće greške dokumentacije o nabavi kroz upravnu praksu
 • Višekratno traženje pojašnjenja ponuda i ažuriranih popratnih dokumenata
 • Posljedice propuštanja rokova u postupku javne nabave
 • Faze izjavljivanja žalbe u otvorenom postupku i uvid u ponude
 • Komunikacija u izvršavanju ugovora
 • Rokovi za izvršenje i izmjene ugovora
 • Komunikacija i rokovi u jednostavnoj nabavi

Vedran Jelinović, dipl. iur. (3 šk sata)

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača i oglednim primjerima.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program seminara iznosi 900,00 kn. Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 765,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu su uključeni pisani materijal, toplo/hladni napici te obrok.

Pogodnosti:

Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave ostvaruju popust od 15% za prvog i drugog polaznika (765,00 kn), te 25% za trećeg i svakog sljedećeg polaznika (675,00 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2020. godinu plaćena.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.