• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

 

Planiranje nabave i vođenje Registra ugovora i okvirnih sporazuma

Rad u Elektroničkom oglasniku javne nabave

Komunikacija i rokovi u javnoj nabavi

Vrijeme održavanja:         

 • 2. prosinca 2020. (srijeda)
  (ev. broj usavršavanja: 2020-0405)

Početak usavršavanja: u 9,15
Završetak usavršavanja: u 16,15
pauza: od 11,30 do 12,00
pauza: od 14,15 do 14,45

Program usavršavanja:

1. Planiranje nabave i vođenje Registra ugovora i okvirnih sporazuma

 • Izrada plana nabave za 2021. i praktična pitanja s kojima se u izradi susreću naručitelji
 • Veza proračuna i financijskog plana s planom nabave
 • Privremeno financiranje i plan nabave
 • Jednostavna nabava u planu nabave
 • Izmjene i dopune plana nabave
 • Ažurno vođenje Registra ugovora
 • Jednostavna nabava u Registru ugovora (kako evidentirati nabavu putem narudžbenica ili od više gospodarskih subjekata)
 • Registar ugovora u slučaju izmjena ugovora/okvirnih sporazuma
 • Plan nabave i Registar ugovora u modulu EOJN-a
 • Kada započeti postupak nabave (prethodna analiza tržišta i prethodno savjetovanje, ex ante kontrola, (ne)osigurana sredstva, pripremne radnje i dr.)

 Ivica Pranjić, dipl. oec. (3 šk sata)

2. Rad u Elektroničkom oglasniku javne nabave

 • Priprema postupka javne nabave (dokumentacija o nabavi, ESPD obrazac, izmjene dokumentacije o nabavi)
 • Objave obavijesti i standardni obrasci
 • Dokumenti koje naručitelji sami kreiraju
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave u modulu EOJN-a
 • Ponuditelji i EOJN (pojašnjenja, ESPD obrazac)
 • E-Žalba

Ivica Pranjić, dipl. oec. (2 šk sata)

3. Komunikacija i rokovi u javnoj nabavi

 • Komunikacija tijekom roka za dostavu ponuda
 • (Ne)značajne izmjene dokumentacije o nabavi koje (ne) zahtijevaju produljenje roka za dostavu prema upravnoj praksi
 • Najčešće greške dokumentacije o nabavi kroz upravnu praksu
 • Višekratno traženje pojašnjenja ponuda i ažuriranih popratnih dokumenata
 • Posljedice propuštanja rokova u postupku javne nabave
 • Faze izjavljivanja žalbe u otvorenom postupku i uvid u ponude
 • Komunikacija u izvršavanju ugovora
 • Rokovi za izvršenje i izmjene ugovora
 • Komunikacija i rokovi u jednostavnoj nabavi

Vedran Jelinović, dipl. iur. (3 šk sata)

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača i oglednim primjerima.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program webinara iznosi 800,00 kn. Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 680,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen pisani materijal.

Pogodnosti:

Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave ostvaruju popust od 15% za prvog i drugog polaznika (680,00 kn), te 25% za trećeg i svakog sljedećeg polaznika (600,00 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2020. godinu plaćena.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Radi priznavanja bodova potrebno je na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom (teb@teb.hr).

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.