• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog stručnog usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

I. Revizija postupaka javne nabave EU projekata, sukob interesa, ProcurCompEU
II. Uloga javne nabave u javnim investicijama

Mjesto i vrijeme održavanja:         

 • Webinar 17. svibnja 2022. (utorak)
  (ev. broj usavršavanja:2022-0150) 

Početak usavršavanja: u 9,15
Završetak usavršavanja: u 16,00

Pauze i odmori: 10.45 - 11.00, 12,30 - 12,45, 14,15 - 14,30

Program usavršavanja:

I. dio – Revizija postupaka javne nabave EU projekata, sukob interesa i ProcurCompEU

 • Specifičnosti u reviziji postupaka javne nabave s posebnim osvrtom na financijske korekcije
  • Što su nepravilnosti i financijske korekcije u provedbi ESI projekata?
  • Primjeri nepravilnosti i financijskih korekcija iz smjernica Europske komisije koje su izrečene za provedene postupke javne nabave financirane sredstvima ESI fondova
 • Sukob interesa, bid-rigging, prijevara i korupcija
  • Sporazumi o namještanju ponuda (bid-rigging) u javnoj nabavi sufinanciranoj iz EU fondova
  • Sukob interesa prema EU direktivama
  • Prikladne mjere za učinkovito sprječavanje, prepoznavanje i uklanjanje sukoba interesa
  • Sukob interesa i prethodno sudjelovanje ponuditelja u pripremi postupka nabave
 • Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu ProcurCompEU
  • profesionalizacija javne nabave
  • ključne kompetencije za stručnost u području javne nabave

Antonija Ćurić, dipl. iur. (4 šk sata)*

(09:15 - 12:30)

II. dio – Uloga javne nabave u javnim investicijama

 • Definiranje javnih investicija
 • Faze investicije – od koncepcije i projektiranja do izvedbe radova
 • Nabava koncepcijskih rješenja (studijska dokumentacija)
 • Nabava projektne dokumentacije
 • Izazovi pri postupcima nabave studijske i projektne dokumentacije
 • Rezultati nabave studijske i projektne dokumentacije
 • Ocjena uspješnosti nabave i unapređenje
 • Nabava građevinskih radova
 • Izazovi tržišta građevinskih radova
 • Izazovi pri postupku nabave radova
 • Rezultati nabave građevinskih radova

Miroslav Matković, dipl. ing. građ. (4 šk sata)**

(12:45 - 16:00)

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program webinara iznosi 1.100,00 kn. Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 1.000,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti:

Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju naknadu prvog i drugog polaznika (900,00 kn), te trećeg i svakog sljedećeg polaznika (800,00 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2022. godinu plaćena.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Radi priznavanja bodova potrebno je na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom (teb@teb.hr).

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

O izvođačima:

*ANTONIJA ĆURIĆ, mag. iur., voditelj odjela za pravnu analizu, u Službi za podršku procesima revizije u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa EU. Prethodno je u istoj Agenciji radila kao viši revizor u Službi za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, te ima bogato iskustvo u revidiranju provedenih postupaka javne nabave za infrastrukturne projekte i pružanju pravne podršku unutar Službe. Ovlašteni je interni revizor za gospodarstvo, specijalist javne nabave te interni revizor za ISO 9001 i 14001. Autorica je više stručnih članaka iz područja javne nabave i redoviti je izvođač programa usavršavanja.

**MIROSLAV MATKOVIĆ, dipl. ing. građ., radi na praćenju i analizi javnih nadmetanja te pripremi za izradu ponuda u tvrtki Grasa d.o.o. za građevinske sanacije i geotehničke radove. Prethodno je u Hrvatskim vodama d.d. sudjelovao u pripremi EU projekata i provedbi nabave u više desetaka postupaka nabave velike vrijednosti, između ostalih i postupak nabave radova za EU projekte: Petrinja, Nova Gradiška, Varaždin ukupne procijenjene vrijednosti veće od 750.000.000,00 kuna. Izrađivao je mišljenja i upute o izradi dokumentacije o nabavi za EU projekte, projektne zadatke i zahtjeve naručitelja, te vršio ex ante provjere dokumentacije o nabavi i ex post provjere postupaka javne nabave (prema pravilima EU).

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.