arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Seminari i webinari - PRIJAVA

Redovito usavršavanje u području javne nabave - Aktualnosti u javnoj nabavi u EU projektima kao posljedica epidemije | Dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi prema ZJN 2016

Podaci o tvrtki

Podaci o sudioniku