• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 4 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Administracija javne nabave
(planiranje, vođenje registra ugovora i statističko izvješćivanje)

Početak usavršavanja: u 09,30
Završetak usavršavanja: u 13,00
pauza: od 11,15 do 11,30

Mjesto i vrijeme održavanja     

 • Webinar, 8. ožujka 2023. (srijeda)
  (ev. broj usavršavanja: 2023-0033)

Program usavršavanja:

 1. Iskazivanje potreba naručitelja na nabavom
 2. Plan nabave za 2023.
 3. Veza proračuna i financijskog plana s planom nabave
 4. Određivanje predmeta nabave i rizici neopravdane podjele
 5. Jednostavna nabava u planu nabave
 6. Izmjene i dopune plana nabave tijekom kalendarske godine
 7. Uvrštavanje EU projekta u plan nabave
 8. Ažurno vođenje Registra ugovora
 9. Jednostavna nabava u Registru ugovora (kako evidentirati nabavu putem narudžbenica ili od više gospodarskih subjekata)
 10. Registar ugovora u slučaju izmjena ugovora/okvirnih sporazuma
 11. Plan nabave i Registar ugovora u modulu EOJN-a
 12. Zajednička nabava u Planu nabave i Registru ugovora
 13. Kada započeti postupak nabave (prethodna analiza tržišta i prethodno savjetovanje, ex ante kontrola, (ne)osigurana sredstva, pripremne radnje i dr.)
 14. Izrada Statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2022. godinu.
 15. Ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti vezanog uz javnu nabavu za 2022.

Ivica Pranjić, dipl. oec. (4 šk sata)

Pisani materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program webinara iznosi 80,00 eura (602,76 kn). Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 70,00 eura (527,42 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen pisani materijal.

Pogodnosti:

 • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju naknadu prvog i drugog polaznika 70,00 eura (527,42 kn), te trećeg i svakog sljedećeg polaznika 60,00 eura (452,07 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2023. godinu plaćena.
 • Ako se prijavite na redovito usavršavanje za dva webinara (8. i 9.3.2023. – ukupno trajanje 8 sati) plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 140 eura (1.054,83 kn) odnosno 120,00 eura (904,14 kn) za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke. Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave u tom slučaju plaćaju jedinstvenu kotizaciju po polazniku u iznosu od 120,00 eura (904,14 kn) kn za prvog i drugog polaznika, te 110,00 eura (828,80 kn) za trećeg i svakog sljedećeg polaznika, pod uvjetom da je pretplata za 2023. godinu. Za korištenje ovih pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Radi priznavanja bodova potrebno je na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom (teb@teb.hr).

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.