• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) TEB organizira dva programa usavršavanja koji su odobreni od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanja se provode u obliku jednodnevnih programa, svaki od 8 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.
 • Moguće se prijaviti na pojedinačni program (8 šk sati) ili na oba istovremeno (16 šk sati).
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.


Hotel 4 opatijska cvijeta je za polaznike TEB-ovog stručnog usavršavanja iz javne nabave DODATNO SNIZIO CIJENE!
(NOVE SNIŽENE CIJENE POGLEDAJTE U NASTAVKU)

7. i 8.12.2023. (četvrtak i petak)
Opatija, Hotel 4 opatijska cvijeta
Početak od 9,15 sati
Prijam od 08,45 sati
Trajanje: svaki dan od 9,15 do 16,45 sati

Teme:

7.12.2023. – Nova platforma EOJN RH / Plan nabave za 2024. godinu (ev. broj usavršavanja: 2023-0487)

8.12.2023. – Nabava javnih radova - dokumentacija o nabavi - predaja ponude - izvršenje ugovora (ev. broj usavršavanja: 2023-0488)


Program 1. dan (ev. br. usavršavanja 2023-0487):

I. Nova platforma EOJN RH

 1. Pregled ključnih funkcionalnosti novog EOJN RH, naručitelji i gospodarski subjekti-ponuditelji
 2. Procesi naručitelja:
  • kreiranje plana javne nabave, 
  • prethodno savjetovanje,
  • priprema postupka i dokumentacije te određivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta uz primjenu ESPD obrasca,
  • otvaranje ponuda,
  • pregled, ocjena i odabir ponude
 3. Procesi ponuditelja:
  • priprema i podnošenje ESPD-odgovora i ponude,
  • kreiranje zajednice ponuditelja,
  • otvaranje ponuda
 4. Komunikacija u novom EOJN-u između naručitelja i ponuditelja u svim fazama 
  • slanje primjedbi i prijedloga,
  • postavljanje pitanja, zahtjevi za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem i dr., 
  • zahtjev za uvid u ponude drugih ponuditelja
 5. Registar ugovora na novom EOJN-u (unos i objava, izmjene ugovora, ažuriranje ugovora)
 6. e-Žalbe
 7. Pretraživanje uputa i najčešća pitanja i odgovori

Klaudija Kralj, dipl. oec. (4 šk sata)

 II. Plan nabave za 2024.

 1. Plan nabave i najčešća pitanja s kojima se susreću naručitelji
 2. Veza proračuna i financijskog plana s planom nabave
 3. Plan nabave u slučaju privremenog financiranja
 4. Određivanje predmeta nabave i rizici neopravdane podjele
 5. Jednostavna nabava u planu nabave
 6. Zajednička nabava u Planu nabave
 7. Plan nabave u modulu novog EOJN-a
 8. Izmjene i dopune plana nabave tijekom godine
 9. Uvrštavanje EU projekta u plan nabave
 10. Kada započeti postupak nabave (prethodna analiza tržišta i prethodno savjetovanje, ex ante kontrola, (ne)osigurana sredstva, pripremne radnje i dr.)

Ivica Pranjić, dipl. oec. (4 šk sata)

 

Program 2. dan (ev. br. usavršavanja 2023-0488):

I. Nabava javnih radova - dokumentacija o nabavi - predaja ponude - izvršenje ugovora

 1. Zakonska regulativa – primjena posebnih propisa – Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
 2. Opis predmeta nabave
 3. Definiranje rokova i načina plaćanja
 4. Tehničke specifikacije, troškovnik i količine u javnoj nabavi radovi – primjeri dobre i loše prakse
 5. Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti kod javne nabave radova
 6. Definiranje istog ili sličnog predmetu nabave
 7. Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova, inženjera gradilišta ili voditelja radova, stručnog nadzora
 8. Sudjelovanje više gospodarskih subjekata u ponudi i njihove uloge (zajednica, podugovaranje, oslanjanje)
 9. Oslanjanje ili podugovaranje – obveza dokazivanja
 10. Odabir kriterija za odabir ponude kod nabave građevinskih radova
 11. Način određivanja cijene ponude i promjenjivosti tijekom izvršenja ugovora
 12. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima
 13. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova
 14. Primjena instituta ugovorne kazne
 15. Granice pojašnjavanja i upotpunjavanja ponude tijekom pregleda i ocjene ponuda
 16. Primjeri iz prakse u vezi pregovaranja tijekom pregleda i ocjene ponuda u vezi s javnim radovima
 17. Uvjeti ugovora o javnoj nabavi radova, obveze i odgovornosti ugovornih strana
 18. Izvršenje ugovora i dozvoljene izmjene ugovora o javnim radovima
 19. Nabava građevinskih radova u kontekstu projekata financiranih iz europskih fondova
 20. Javna nabava radova na novoj platformi EOJN-a
 21. Pregled prakse Državne komisije, Visokog upravnog suda RH i mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Robert Urek, dipl. iur. i Vedran Jelinović, dipl. iur. (8 šk sati)

Trajanje i pauze (svaki dan):

Prijam: od 08,45 sati
Početak: u 9,15
Završetak: u 16,45 sati
Pauza za kavu/čaj: od 10,45 do 11,15 sati
Pauza za ručak: od 12,45 do 13,45 sati

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija:

Kotizacija za oba redovita usavršavanja:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog Portala Javna nabava naknada za sudjelovanje na dvodnevnom redovitom usavršavanju iznosi 270,00 eura (2.034,32 kn) po sudioniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe plaća naknadu za sudjelovanje s uključenim popustom u iznosu od 240,00 eura (1.808,28 kn).
 1. Za sve ostale sudionike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na dvodnevnom savjetovanju iznosi 300,00 eura (2.260,35 kn) po sudioniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 270,00 eura (2.034,32 kn).

Sudionici samo jednog redovitog usavršavanja (prvi ili drugi dan):

 1. Za pretplatnike TEB-ovog Portala Javna nabava naknada za sudjelovanje na jednodnevnom redovitom usavršavanju iznosi 140,00 eura (1.054,83 kn) po sudioniku, odnosno u slučaju prijave 3 i više sudionika iz iste pravne osobe 130,00 eura (979,49 kn) po sudioniku.

 2. Nepretplatnici plaćaju kotizaciju u iznosu 160,00 eura (1.205,52 kn) po sudioniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 144,00 eura (1.084,97 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen pisani materijal, ručak te kava i osvježenje za vrijeme pauze.

Broj polaznika je ograničen, a predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke.

Polaznici savjetovanja smještaj rezerviraju i plaćaju u hotelu po povlaštenoj cijeni. 

Sudionici se za smještaj javljaju direktno preko web stranice Hotela putem linka: TEB Savjetovanje 12/2023

Kod: TEB1223

Kontakti podrške kod rezervacije smještaja u hotelu:

Marijan Jurinjak, 099 2045 109
marijan.jurinjak@amadriapark.com

Nataša Savčić, 091 618 5838
natasa.savcic@amadriapark.com

Cijene s popustom za polaznike TEB-ovog seminara:

Hotel Continental (***)

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 80,00 EUR (602,76 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 148,00 EUR (1.115,11 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 68,00 EUR (512,35 kn)
 • Polupansion 98,00 EUR (738,38 kn)

Hotel Agava  (****) – standard soba

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 90,00 EUR (678,11 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 78,00 EUR (587,69 kn)

Grand hotel 4 Opatijska cvijeta (****)

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 126,00 EUR (949,35 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 190,00 EUR (1.431,56 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 110,00 EUR (828,80 kn)
 • Polupansion 140,00 EUR (1.054,83 kn)

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 1,33 eura po osobi i danu.

Cijena garaže: 15,00 eura po danu.  

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.