Datum održavanja: 10.10.2022. (ponedjeljak)
Početak: 9,30 sati
Trajanje: 300 minuta

* 5 bodova iz revizije

Sustav internih kontrola (SIK) je skup  međusobno  povezanih i usklađenih organizacijskih, kontrolnih i drugih mjera, procedura i postupaka, ustrojenih s ciljem zaštite  imovine svakog pravnog subjekta, a sastoji se od organizacijsko - upravljačkih i internih računovodstvenih kontrola. Za ustroj i funkcioniranje SIK-a odgovorna je uprava (direktor), kojoj pomažu interni revizori, kontroleri i voditelji plana i analize, financijski stručnjaci i računovođe, ali i  rukovoditelji nabave, proizvodnje, prodaje i dr. Ovlašteni revizori provjeravaju postojanje i pouzdanost funkcioniranja SIK-a, jer dobro ustrojen i pouzdan SIK povećava pouzdanost revizije.      

Webinar je namijenjen: ovlaštenim i internim revizorima, kontrolerima i voditeljima plana i analize, financijskim rukovoditeljima, računovođama, nadzornim i revizijskim odborima, upravama (direktorima) i svim drugim rukovoditeljima (nabave, proizvodnje i prodaje), te drugim zainteresiranima. 

Program:

 1. Pojam i komponente sustava internih kontrola
 2. Ograničenja internih kontrola
 3. Interne kontrole kao instrument upravljanja rizicima
 4. Prepoznavanje nedostataka u internim kontrolama
 5. Procjena značajnosti nedostataka u internim kontrolama
 6. Dokumentiranje uočenih nedostataka u internim kontrolama
 7. Testovi kontrola
 8. Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama menadžmentu i onima koji su zaduženi za upravljanje
 9. Reakcije menadžmenta i onih koji su zaduženi za upravljanje na piropćene nedostatke u internim kontrolama
 10. Rasprave, pitanja i odgovori

Predavač: Prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet u Zagrebu

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje s uključenim popustom na ovom webinaru iznosi 950,00 kn (126,09 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 2. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 1.100,00 kn (146,00 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 1.000,00 kn (132,72 EUR).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Dodatna pogodnost: Polaznici ovog webinara mogu kupiti TEB-ov priručnik  INTERNA REVIZIJA (Autor: prof. dr. sc. Boris Tušek, izašlo iz tiska u svibnju 2017., opseg: 287 stranica) po pogodovnoj cijeni uz čak 70% popusta (redovna cijena: 400,00 kn (53,09 EUR), pogodovna cijena za polaznike ovog webinara: 120,00 kn (15,93 EUR). Najniža cijena u zadnjih 30 dana u akciji iznosila je 200,00 kn (26,54 EUR).

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obvezna. Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 3 radna dana prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz područja revizije. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.