TEB vas poziva na dvodnevno savjetovanje u Opatiju

Radni odnosi u praksi

12 i 13. 10.2023. (četvrtak i petak)
Opatija, Hotel 4 opatijska cvijeta

Prijam od 9,30 sati
Početak u  10,00 sati
Trajanje: svaki dan od 10 do oko 14,00 sati

6 bodova za ovlaštene revizore*

 

Predavači:

 1. Dražen Opalić, mag. oec., ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 2. Ljubica Đukanović, mag. iur., TEB-ova viša savjetnica
 3. Josipa Klišanin, mag. iur., načelnica Sektora za radne odnose u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 4. Vedran Jelinović, dipl. iur., TEB-ov viši savjetnik

Program:  

I. DAN (12. listopad 2023.)

Dražen Opalić, mag. oec., ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu

 1. Plaća prema odredbama Zakona o radu
 • Što se razumijeva pod plaćom prema Zakonu o radu?
 • Osnovna odnosno ugovorena plaća, dodaci i ostali primici
 • Koji se neoporezivi primici smatraju plaćom, a koji naknadom troška?
 • Uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se neoporezivi primitak smatrao plaćom
 • Utjecaj neoporezivih primitaka na utvrđivanje osnovice za naknadu za bolovanje na teret poslodavca, neiskorišteni godišnji odmor i dr.
 • Može li se radnik/član uprave odreći plaće?
 • Rok za isplatu plaće
 1. Nove isplatne liste od 1.10.2023.
 • Za koje se isplate moraju sastaviti nove isplatne liste?
 • Sadržaj obračuna isplaćene plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • Kako se iskazuju neoporezivi primici?
 • Iskazivanje troškova prehrane, troškova prijevoza na posao i s posla, dnevnica za službena putovanja i nagrada za radne rezultate
 • Može li putni nalog i uz koje uvjete zamijeniti obrazac IP1?
 • Praktični primjer popunjavanja obrasca IP1 (isplata plaće, naknade za bolovanje na teret poslodavca, na teret HZZO-a)
 • Mjesec/godina koji se upisuju na isplatne liste
 • Obveza sastavljanja isplatne liste za svaku isplatu
 • Obračun neisplaćene plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor – obrazac NP1
 • Praktični primjer popunjavanja obrasca NP1 za neisplaćenu plaću, otpremninu i neiskorišteni godišnji odmor
 • Obveza potpisivanja isplatne liste NP1
 • Načini dostavljanja isplatnih lista radnicima i potrebni dokazi
 • Rokovi čuvanja isplatih lista
 • Rok prilagodbe i prekršaji poslodavca i dr.

Ljubica Đukanović, mag. iur., TEB-ova viša savjetnica

 1. Odmori, dopusti i (ne)opravdani izostanci
 • Dnevni i tjedni odmor
 • Godišnji odmor i prenošenje u sljedeću kalendarsku godinu
 • Rokovi korištenja godišnjih odmora iz 2023. – slučajevi iz prakse
 • Planiranje godišnjih odmora za 2024. – obveze poslodavca
 • Puni i razmjerni godišnji odmor – s prikazom na primjerima
 • Godišnji odmor radnika s nepunim radnim vremenom, u dopunskom radu, na određeno vrijeme
 • Godišnji odmor u slučaja rada kod više poslodavaca u tijeku godine
 • Opravdani i neopravdani izostanci s posla – tretman, primjeri evidentiranja i naknada plaće
 • Plaćeni i neplaćeni dopust
 • Pravo na neplaćeni dopust za pružanje osobne skrbi
 • Pravo odsutnosti s posla
 • Utvrđivanje visine naknade plaće u slučaju odsutnosti s posla
 • Obveze radnika i poslodavca u vezi bolovanja
 • Osnovica za izračun visine bolovanja
 • Mišljenja nadležnog ministarstva, sudska praksa i druge aktualnosti
 1. Odgovori na pitanja polaznika

II. DAN (13. listopad 2023.)

Josipa Klišanin, mag. iur., načelnica Sektora za radne odnose

 1. Zasnivanje radnog odnosa, vrste ugovora o radu, rad putem digitalnih platformi
 • Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu nakon 1.1.2023.
 • Rad na određeno vrijeme – ograničenja i pretpostavka rada na neodređeno
 • Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu
 • Obveze i prava poslodavca prema radnicima koji rade na daljinu i na izdvojenom mjestu rada
 • Obveze i prava radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada
 • Zahtjev radnika za radom na izdvojenom mjestu rada zbog osobnih potreba
 • Sadržaj ugovora o radu u slučaju upućivanja radnika na rad u inozemstvo
 • Ugovor o dodatnom radu – sadržaj, prava i obveze poslodav(a)ca i radnika
 • Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
 • Probni rad
 • Rad putem digitalnih platformi kao novi oblik rada od 1.1.2024.
 • Mišljenja nadležnog ministarstva, sudska praksa i druge aktualnosti

Vedran Jelinović, dipl. iur., TEB-ov viši savjetnik

 1. Otkazi i drugi načini prestanka radnog odnosa
 • Načini prestanka radnog odnosa prema Zakonu o radu
 • Otkaz ugovora o radu bez krivnje radnika
 • Vrste otkaza uzrokovanih skrivljenim ponašanjem radnika
 • Bitni koraci kod otkazivanja ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika
 • Zaštita posebnih kategorija radnika kod otkazivanja ugovora o radu
 • Prava i obveze stranaka tijekom otkaznog roka
 • Okolnosti koje prekidaju odnosno ne prekidaju tijek otkaznog roka
 • Bolovanje i godišnji odmori za vrijeme otkaznog roka
 • Mogućnost i uvjeti odricanja od otkaznog roka
 • Status radnika na probnom radu i otkazivanje u probnom radu
 • Pretpostavke za poslovno uvjetovani i osobno uvjetovani otkaz
 • Pretpostavke za izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Najčešće greške poslodavca kod poslovno uvjetovanog otkaza
 • Slučajevi u kojima se ugovor o radu može otkazati zbog osobno uvjetovanih razloga
 • Dostava odluka u radnom odnosu – uvjet za učinak otkaza
 • Odlazak u mirovinu radnika i prestanak ili nastavak radnog odnosa
 • Potpuni gubitak radne sposobnosti radnika kao osnova za prestanak radnog odnosa
 • Posebnosti radnopravnog statusa radnika sa 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, kod likvidacije ili prestanka trgovačkog društva po skraćenom postupku
 • Obveze poslodavca po prestanku radnog odnosa
 • Otpremnina po Zakonu o radu i ugovoru o radu
 • Mišljenja nadležnog ministarstva, sudska praksa i druge aktualnosti
 1. Odgovori na pitanja polaznika

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka

Kotizacija za dvodnevno savjetovanje:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi"i polaznike iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja naknada po polazniku s popustom od 20% iznosi 160,00 eura (1.205,52 kn), ako je obveza za 2023. podmirena. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe - pretplatnika plaća kotizaciju s dodatnim popustom od 10%, u iznosu od 144,00 eura (1.084,97 kn).

 2. Za sve ostale sudionike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 200,00 eura (1.506,90 kn) po sudioniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s popustom od 10%, u iznosu od 180,00 eura (1.356,21 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na predavanjima
 • odgovore na pitanja
 • pisani materijal
 • radni pribor (blok i olovka)
 • topli napitak za vrijeme stanke (prvi i drugi dan)

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: OBVEZNA je prethodna prijava, najkasnije 3 dana prije datuma održavanja savjetovanja, putem web prijavnice.

Smještaj:

Polaznici savjetovanja sami rezerviraju i plaćaju smještaj u hotelu po povlaštenoj cijeni, direktno preko web stranice Hotela putem linka: TEB Savjetovanje 10/2023

code: TEB1023

Cijene s popustom za polaznike TEB-ovog seminara:

Hotel Continental (***) – standard soba

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 88,00 EUR (663,03 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 148,00 EUR (1115,11 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 72,00 EUR (542,48 kn)
 • Polupansion 102,00 EUR (768,52 kn)

Hotel Agava  (****) – standard soba

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 116,00 EUR (874,00 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 176,00 EUR (1326,07 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 100,00 EUR (753,45 kn)
 • Polupansion 130,00 EUR (979,49 kn)

Grand hotel 4 Opatijska cvijeta (****) – standard soba

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 168,00 EUR (1265,80 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 228,00 EUR (1717,87 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 152,00 EUR (1145,24 kn)
 • Polupansion 182,00 EUR (1371,28 kn)

Grand hotel 4 Opatijska cvijeta (****) – superior soba Camellia

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 184,00 EUR (1386,35 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 244,00 EUR (1838,42 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 168,00 EUR (1265,80 kn)
 • Polupansion 198,00 EUR (1491,83 kn)

* Prema prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na ovom savjetovanju ovlaštenim revizorima priznat će se 6 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz redovnih aktivnosti iz ostalih područja.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju savjetovanja.