Vrijeme održavanja: 14.6.2023. (srijeda)
Početak: 9,00 h
Trajanje izlaganja: 300 minuta
Očekivani završetak: oko 14,30 sati

* 5 bodova za ovlaštene revizore

Na ovom webinaru će polaznicima na primjerima biti prikazan porezni tretman isporuka nekretnina, prema Zakonu o PDV-u i prema Zakona o porezu na promet nekretnina, te porezne obveze isporučitelja kao i stjecatelja nekretnina. Također će se posebno pojasniti evidentiranje nekretnina u računovodstvu poduzetnika, sukladno računovodstvenim standardima.

Program:

I. POREZ NA PROMET NEKRETNINA

 • Što podliježe oporezivanju prema Zakonu o porezu na promet nekretnina?
 • Kako se utvrđuje porezna osnovica?
 • Reguliranje porezne obveze kod sklopljenih ugovora:
  • kupoprodaja, darovanje, zamjena, razvrgnuće suvlasničke zajednice ili dioba
  • ugovor o ortaštvu, ugovor o pravu građenja, unos nekretnine u kapital društva
 • Što u slučaju raskida ugovora?
 • Porezna oslobođenja u sustavu PP nekretnina
 • Prijavljivanje prometa nekretnina Poreznoj upravi
 • Nastanak porezne obveze kod PPN-a
 • Isporuke nekretnina nakon uvođenja eura

II. NEKRETNINE U SUSTAVU PDV-a

 • Isporuke nekretnina prema Zakonu o PDV-u
 • Obavljanje usluga na nekretninama
 • Porezni tretman najma nekretnina
 • Ispravak pretporeza kod nekretnina
 • Isporuka nekretnina u postupku ovrhe

III. OPOREZIVANJE NEKRETNINA KOD DAROVANJA I NASLJEĐIVANJA

 • Stjecanje nekretnine nasljeđivanjem odnosno darovanjem
 • Oslobođenja za stjecanje nekretnina bez naknade
 • Utvrđivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

IV. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NEKRETNINA

 • Klasifikacija nekretnina – kratkotrajna i dugotrajna imovina
 • Utvrđivanje nabavne vrijednosti, amortizacija, revalorizacija i prodaja nekretnina klasificiranih kao dugotrajna materijalna imovina (HSFI 6/MRS 16)
 • Ulaganja u nekretnine (HSFI 7/MRS 40) i otuđenja
 • Nekretnine nabavljene za daljnju prodaju (HSFI 10/ MRS 2)

V. ODGOVORI NA PITANJA

Predavačice: TEB-ove više savjetnice: mr. sc. Ida Dojčić i Irena Slovinac, dipl. oec

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 20% iznosi 100,00 EUR (753,45 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanjas TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 50% iznosi 62,50 EUR (470,91 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe potpisnika Ugovora plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 100,00 EUR (753,45 kn).

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 125,00 EUR (941,81 kn) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 110,00 EUR (828,80 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.