Datum održavanja: 17.11.2020. (utorak)
Početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: oko 300 minuta + odgovori na pitanja
Očekivani završetak: oko 14,30 sati

Bodovi za ovlaštene revizore*
Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima i svojim skeniranim potpisom, radi priznavanja bodova.

 

Program praktikuma:  

I. POREZ NA PROMET NEKRETNINA

 • Što podliježe oporezivanju prema Zakonu o porezu na promet nekretnina?
 • Kako se utvrđuje porezna osnovica?
 • Reguliranje porezne obveze kod sklopljenih ugovora:
  • kupoprodaja, darovanje, zamjena,
  • razvrgnuće suvlasničke zajednice ili dioba,
  • ugovor o ortaštvu, ugovor o pravu građenja,
  • unos nekretnine u kapital društva
 • Što u slučaju raskida ugovora?
 • Porezna oslobođenja u sustavu PP nekretnina
 • Prijavljivanje prometa nekretnina Poreznoj upravi

II. NEKRETNINE U SUSTAVU PDV-a

 • Isporuke nekretnina prema Zakonu o PDV-u
 • Obavljanje usluga na nekretninama
 • Porezni tretman najma nekretnina
 • Ispravak pretporeza kod nekretnina
 • Isporuka nekretnina u postupku ovrhe

III. OPOREZIVANJE NEKRETNINA KOD DAROVANJA I NASLJEĐIVANJA

 • Stjecanje nekretnine nasljeđivanjem odnosno darovanjem
 • Oslobođenja za stjecanje nekretnina bez naknade
 • Utvrđivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

IV. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NEKRETNINA

 • Klasifikacija nekretnina – kratkotrajna i dugotrajna imovina (HSFI 6/MRS 16)
 • Ulaganja u nekretnine (HSFI 7/MRS 40) i otuđenja
 • Računovodstveni i porezni aspekt ulaganja u nekretnine u najmu
 • Nekretnine nabavljene za daljnju prodaju (HSFI 10/ MRS 2)

V. ODGOVORI NA PITANJA

Predavačice: TEB-ove više savjetnice: Irena Slovinac, dipl. oec., i mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada po sudioniku iznosi 600,00 kn.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća naknadu umanjenu za 10%, u iznosu od 540,00 kn. 

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn, ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn, ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova: 2 boda iz računovodstvenog područja i 3 boda iz ostalih područja

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.