Datum održavanja: 12.12.2023. (utorak)
Početak: 9,30 sati
Trajanje: do oko 13,00 sati

* 3 boda za ovlaštene revizore

Webinar je namijenjen obveznicima primjene propisa vezanih uz planiranje, izvršavanje i evidentiranje EU projekata u sustavu proračuna - ovlaštenim revizorima, računovođama, financijskim stručnjacima, kontrolerima, internim revizorima i drugim zainteresiranima.

Polaznici webinara steći će napredna znanja o primjeni odredbi Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te o ostalim važnim novostima i aktualnim pitanjima koji se tiču EU projekata kod proračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Program:

1. Propisi i upute Ministarstva financija

  • Proračunska načela i klasifikacije

2. Planiranje EU projekata u proračunu i financijskom planu

  • Državni proračun
  • Proračun JLP(R)S

3. Preraspodjela sredstava vezano uz EU projekte

4. Isplata predujma

5. Priznavanje i evidentiranje prihoda i rashoda

6. Prijenos sredstava između partnera unutar i izvan općeg proračuna

7. Sredstva učešća, predfinanciranje, zaduživanje za EU projekte

8. Knjiženja ispravaka zbog neodobrenih troškova

9. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Mladenka Karačić, dipl. oec.

Kotizacija:

  1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 90,00 eura (678,11kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

  2. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 110,00 eura (828,80kn), pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 100,00 eura (753,45kn)

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

  • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
  • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su revizori, u kučici „Poruka“ upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati u radu čitavo vrijeme trajanja webinara, radi priznavanja bodova.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.