Računovodstveni aspekti uvođenja eura
-
prihodi i rashodi prije i nakon uvođenja eura

Vrijeme održavanja: 23.2.2023. (četvrtak)
Početak u 9,00 sati
Trajanje: 300 minuta + odgovori na pitanja

* 5 bodova za ovlaštene revizore s oznakom "A"

Na ovom webinaru obrađuje se problematika vezana uz priznavanje, mjerenje i prezentiranje prihoda i rashoda sukladno zahtjevima računovodstvenih standarda – HSFI-a i MSFI-a, a uz to obrađuje se i porezni tretman prihoda i rashoda. Također, s obzirom na uvođenje eura od 1.1.2023., obrazlaže se i problematika postupanja s razlikama iz preračunavanja na dan 1.1.2023.

Program:

 1. Prihodi i rashodi kao posljedica uvođenja eura na dan 1.1.2023.
  • otvaranje početnih stanja u poslovnim knjigama na dan 1.1.2023.
  • priznavanje prihoda i rashoda radi razlika iz preračunavanja na dan 1.1.2023.
  • preračun potraživanja i obveza u trećim valutama (USD, CHF, GBP i dr.) u euro na dan 1.1.2023. i priznavanje prihoda i rashoda od tečajnih razlika u 2023.
  • preračunavanje vremenskih razgraničenja iz kuna u euro na dan 1.1.2023. i njihova realizacija u 2023.
  • porezni tretman prihoda i rashoda radi razlika iz preračunavanja na dan 1.1.2023. i dr.
 2. Prihodi i rashodi od prodaje proizvoda, roba i usluga
  • primjena nadležnih računovodstvenih standarda
  • prihodi i rashodi od prodaje proizvoda i roba
  • prihodi i rashodi od pružanja usluga - primjena metode stupnja dovršenosti
  • evidentiranje naknadnih rabata i popusta i dr.
 3. Ostali poslovni prihodi i rashodi
  • priznavanje prihoda od državnih potpora
  • vremenska razgraničenja prihoda i rashoda
  • prihodi od prodaje dugotrajne imovine
  • prihodi od otpisa i prestanka obveza
  • prihodi od naplate otpisanih (vrijednosno usklađenih) potraživanja od kupaca
  • troškovi amortizacije dugotrajne imovine
  • rashodi od vrijednosnog usklađenja imovine – dugotrajna materijalna imovine, zalihe i potraživanja od kupaca
  • rashodi i prihodi od priznavanja i ukidanja dugoročnih rezerviranja i dr.
 4. Financijski prihodi i rashodi
  • prihodi od ulaganja u udjele i dionice
  • prihodi i rashodi od kamata, tečajnih razlika i dr.
  • nerealizirani prihodi (dobici) i rashodi (gubici) od financijske imovine i dr.
 5. Klasifikacija i iskazivanje prihoda i rashoda (troškova) u računu dobiti i gubitka
  • struktura prihoda i rashoda u RDG-u
  • klasifikacija poduzetnika unutar grupe i društava povezanih sudjelujućim interesom
  • razvrstavanje i iskazivanje troškova i rashoda u RDG-u
  • isključivanje troškova zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda u RDG-u i dr.
 6. Porezni tretman prihoda i rashoda
  • utvrđivanje osnovice za obračun poreza na dobit
  • umanjenje porezne osnovice za neoporezive prihode
  • uvećanje porezne osnovice za trajno i privremeno porezno nepriznate rashode i dr.
 7. Odgovori na pitanja polaznika webinara


Predavači:
TEB-ovi viši savjetnici: Jasminka Rakijašić, dipl. oec., Irena Slovinac, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 20% iznosi 88,00 eura (663,04 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 50% iznosi 55,00 eura (414,40 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 110,00 eura (828,80 kn) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 99,00 eura (745,92 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja s oznakom "A". Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.