Prvi kvartalni izvještaji na novim obrascima i druge aktualnosti u proračunskom računovodstvu

Iz programa izdvajamo:

 • novi obrasci financijskih izvještaja za 2021., primjena izmijenjenog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu od 1.1.2021., raspodjela rezultata

31.3.2021. (srijeda)
i
7.4.2021. (srijeda)

Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

Besplatan priručnik (pisani autorski članci) s detaljnom obradom tema iz programa!

U očekivanju izmjena Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu najavljujemo nove obrasce financijskih izvještaja koji će se primjenjivati već za prvo kvartalno izvještavanje u 2021. Te su izmjene posljedica zadnjih izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskog plana koje su stupile na snagu u listopadu 2020., a primjenjuju se na knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja od 1. siječnja 2021. Na ovome webinaru pojasnit će se navedene novine, kao i aktualna raspodjela rezultata ostvarenih u prethodnoj 2020. godini, na primjerima.

Webinar je namijenjen računovođama, revizorima, osobama koje sudjeluju u proračunskim procesima planiranja, izvršavanja i izvještavanja, te svima ostalima kojima je potrebno znanje za razumijevanje podataka iz proračunskog računovodstva.  

Program:

1. Pregled novina iz izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu od 1. siječnja 2021.

 • Obvezne pomoćne knjige – izuzetak analitika zaliha
 • Knjigovodstvene isprave - potpis odgovorne osobe na računu; izjava o prijeboju
 • Ulaganja i prodaja dionica i udjela u glavnici te vrijednosnih papira
 • Evidentiranje zaduživanja putem izdavanja obveznica i trezorskih zapisa
 • Iskazivanje tečajnih razlika i razlika valutne klauzule
 • Dopuna odredbi o evidentiranju promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Prijenosi temeljem EU sredstava – priznavanje prihoda u trenutku primitka sredstava
 • Protestirana jamstva - od 1.1.2021. u okviru razreda 3 Rashodi poslovanja
 • Ostale izmjene (Godišnji popis - i izvanbilančnih zapisa; postupanja s autogumama i drugo)

2. Tromjesečno financijsko izvještavanje

 • Rokovi i obveznici
 • Novi obrasci – napomene o ispravnom unosu nekih podataka u obrazac: PR-RAS

3. Viškovi i manjkovi prihoda iz 2020.godine

 • Što treba biti navedeno u odluci o rasporedu rezultata (kod korisnika, a što kod JLP(R)S-a) - Primjeri odluka
 • Knjiženje odluka o rasporedu rezultata – što se knjiži, a što ne?

4. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Nikolina Bičanić, mag. oec.

Pisani materijal: dostavlja se polaznicima na e-mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara, a obuhvaća:

 1. Prezentacije predavača u PDF formatu i
 2. Besplatan priručnik s detaljnom obradom tema iz programa u PDF formatu.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju umanjenu za 10%, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju umanjenu za 10%, u iznosu od 450,00 kn (360,00 + 90,00 kn PDV-a).

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja plaća kotizaciju umanjenu za 20%, u iznosu od 400,00 kn (320,00 + 80,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Molimo vas da radi osiguranja svog sudjelovanja, organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala uplatite kotizaciju i dostavite prijavnicu čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijava za sudjelovanje je obvezmna i dostavlja se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na kontakte koje ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.