WEBINAR

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
(sve o knjiženjima na podskupini računa 915)

+ Nova pravila za knjiženje preko 915 prema novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu:

> prijenosi nefinancijske imovine (donacije, prijenosi, isknjiženja, manjkovi i dr.)
> godišnji ispravak dugotrajne nefinancijske imovine – preko 915 i dr.

Datum održavanja: 18.7.2024. (četvrtak)
Početak: 9,30 sati
Završetak: oko 12,30 sati

2 boda za ovlaštene revizore*

Polaznici će naučiti koje poslovne promjene i na koji način treba ispravno evidentirati na podskupini računa 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza. Na temelju tih podataka izrađuje se izvještaj na obrascu: P-VRIO, a polaznici će naučiti kako na temelju evidentiranih promjena najjednostavnije i najbrže ispravno popuniti taj izvještaj. Razumijevanje ispravnog postupanja prema sada važećim pravilima polaznicima će olakšati razumijevanje novih mnogo složenijih pravila (odredaba) iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu koja će se primjenjivati u knjigovodstvenim evidencijama od 1.1.2025.

Webinar je namijenjen računovođama i revizorima, te svima ostalima kojima je potrebno znanje iz proračunskog računovodstva.

Program:

 1. Što su promjene u vrijednosti, a što promjene u obujmu imovine i obveza?
 2. Primjeri knjiženja promjena u obujmu imovine prikazani na slučajevima iz prakse: donacije nefinancijske imovine između proračunskih subjekata, uništenje dugotrajne nefinancijske imovine nakon rashodovanja tijekom godine, viškovi, manjkovi, nepredviđeni događaji, gubitak prava vlasništva nad imovinom, otpisi potraživanja i obveza i dr.
 3. Primjeri knjiženja promjena u vrijednosti imovine prikazani na slučajevima iz prakse: rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine na kraju godine i dr.
 4. Koje poslovne promjene se ne iskazuju preko podskupine 915? Najčešći slučajevi pogrešaka - primjeri iz prakse: isknjiženje i prijenos imovine bez sadašnje vrijednosti, otpisi ranije ispravljenih potraživanja i dr.
 5. „Zatvaranje“ računa podskupine 915 (na kraju godine)
 6. Sastavljanje izvještaja na obrascu: P-VRIO
 7. Nova pravila za knjiženja na podskupini računa 915 iz novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu: iskazivanje nabavne, ispravka i sadašnje vrijednosti nefinancijske imovine preko podskupine 915 kod prijenosa nefinancijske imovine (donacije, prijenosi, isknjiženje, manjkovi i dr.), godišnji ispravak dugotrajne nefinancijske imovine preko 915 i dr.
 8. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: Nikolina Bičanić, mag. oec., viša savjetnica i glavna urednica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 85,00 eura po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 60,00 eura. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 85,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 100,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 90,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.