Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022., porezne i druge aktualnosti za neprofitne organizacije
- GFI i porezne prijave
- uvođenje eura
- financijski plan i dr.

 Vrijeme održavanja: 15.12.2022. (četvrtak)
Početak u 9,30 sati
Završetak izlaganja: oko 13,30 sati

Webinar je namijenjen osobama koje vode poslovne knjige za neprofitne organizacije i svima koji su uključeni u obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza, izradu GFI i poreznih prijava, izradu planskih akata i koje moraju poznavati porezne propise u dijelu koji se odnose na neprofitne organizacije. Na webinaru će se prezentirati i aktualnosti iz oporezivanja dohotka te poreza na dobit i PDV-a, u dijelu koji se odnosi na obavljanje gospodarske djelatnosti tih organizacija. Bit će pojašnjena postupanja s knjigovodstvenim ispravama na prijelazu 2022./2023. s obzirom na uvođenje eura kao službene valute u RH od 1. siječnja 2023. i dr.

Program webinara:

1. Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

 • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
 • Postupanja s knjigovodstvenim ispravama na prijelazu 2022./2023. zbog uvođenja eura od 1.1.2023.
 • Godišnji popis imovine i obveza za 2022. godinu
  • Obveza godišnjeg popisa
  • Rokovi obavljanja godišnjeg popisa
  • Popisna povjerenstva ▪ Zadaci povjerenstava
  • Što se i na koji način popisuje?
  • Kako trebaju izgledati popisne liste i izvještaj o popisu
  • Utvrđivanje popisnih razlika
  • Rashodovanje i postupanja s rashodovanom imovinom
  • Odluka o rezultatima popisa
  • Knjigovodstveno evidentiranje (Viškovi ▪ Manjkovi ▪  Rashodovanje ▪  Kada se obavlja isknjiženje?)

2. Podsjetnik na obvezu izrade financijskog plana neprofitne organizacije za 2023. (u eurima!)

3. Porez na dohodak i doprinosi

 • Novosti u porezu na dohodak za 2022. i 2023.
  • uzdržavane osobe – novi iznos cenzusa
  • osobni odbici i porezne osnovice u eurima
 • Isplata plaća od 1. siječnja 2023. – u eurima
  • obračun plaća za prosinac 2022.
  • novi iznos minimalne plaće za 2023.
  • novi iznosi osnovica doprinosa za 2023.
 • Isplate drugog dohotka od 1.1.2023.
 • Novosti u neoporezivim primicima
  • povećani iznosi neoporezivih primitaka
  • božićnice i darovi djeci za 2022.
  • novosti u prehrani radnika od 1.1.2023.
 • Ostale aktualnosti

4. Porez na dodanu vrijednost

 • Promjene stopa, obrasca PDV i druge promjene u oporezivanju PDV-om u 2022.
 • Oporezivanje manjkova
 • Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja u 2022.
 • Podjela i ispravak pretporeza
 • Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a
 • Utvrđivanje i plaćanje PDV-a kod prelaska na euro, pragovi u eurima

5. Porez na dobit

 • Oporezivanje gospodarske djelatnosti neprofitne organizacije
 • Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu i sastavljanje obrasca PD-PO za 2022.
 • Pripreme za sastavljanje obrasca PD za 2022.
 • Troškovi reklame, darovanja i reprezentacije
 • Utjecaj uvođenja eura na porezne prijave

6. Odgovori na pitanja

Predavačice: Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac i Nikolina Bičanić, TEB-ove više savjetnice

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 625,00 kn (500,00 kn + 125,00 PDV-a) (82,95 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 350,00 kn (280,00 kn + 70,00 PDV-a) (46,45 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 700,00 kn (560,00 kn + 140,00 PDV-a) (92,91 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 650,00 kn (520,00 kn + 130,00 PDV-a) (86,27 EUR).

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.