Raspored održavanja seminara:

Bjelovar, 19.11.2018. (ponedjeljak), Ekonomski fakultet

Osijek, 20.11.2018. (utorak), Hotel Osijek

Varaždin, 21.11.2018. (srijeda), Park Boutique Hotel

Opatija, 22.11.2018. (četvrtak), Grand Hotel 4 opatijska cvijeta

Split, 27.11.2018. (utorak), HGK - Županijska komora

Zadar, 28.11.2018. (srijeda), Hotel Kolovare

Zagreb, 29.11.2018. (četvrtak), Hotel Dubrovnik

Početak u svim gradovima u 9,30 sati (prijam od 9,00 sati)

 

Program seminara:

1. Računovodstvene aktualnosti

 • Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
  • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine ♦ Obveza usklađivanja potraživanja i obveza  ♦  Neki primjeri ispravnih knjiženja i priznavanja prihoda i rashoda
  • Godišnji popis imovine i obveza za 2018. ♦ Upute za organizaciju i provedbu godišnjeg popisa ♦ Primjeri obrazaca, odluka i napomena za sastavljanje zapisnika o obavljenom popisu ♦ Rashodovanje i postupci s rashodovanom imovinom ♦ Knjiženja popisnih razlika i rashodovanja ♦ Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja

2. Porezne aktualnosti

 • Izmjene poreznih propisa od 1.1.2019. – porez na dohodak i doprinosi
  • Promjena poreznih razreda
  • Promjene kod uzdržavanih osoba
  • Novine kod dohotka od kapitala i sezonaca u poljoprivredi i dr.
  • Doprinosi – ukidanje dva doprinosa i povećanje doprinosa za ZO; novine za članove uprave
 • Konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće, JOPPD i dr. aktualnosti
 • Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak kod zadnje isplate plaće za 2018. godinu
 • Za koje radnike se sastavlja, a za koje ne sastavlja godišnji obračun poreza na dohodak?
 • Neoporezivi primici isplaćeni u prosincu (npr. dar djetetu, božićnice i dr. ) i JOPPD
 • Uzdržavane osobe i rad umirovljenika

3. Informacija o Prijedlogu izmjena zakona o mirovinskom osiguranju

4. Primanja zaposlenih u javnom sustavu

 • Određivanje osnovne plaće
 • Određivanje koeficijenata složenosti poslova
 • Uvećanje plaće za 0,5% po godini staža
 • Obvezni dodaci na osnovnu plaću
 • Dodaci koji se (ne) kumuliraju
 • Osnovica za obračun dodataka
 • Dežurstvo, pasivno dežurstvo i pripravnost za rad
 • Prekovremeni rad i slobodni dani
 • Osnovica za izračun plaće i koeficijenti složenosti
 • Dodaci na plaću i uvećanje plaće, položajni dodaci i dodaci za posebne uvjete rada
 • Plaćeni dopust i doživotna otpremnina
 • Naknada plaće – godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
 • Dnevnice za službena putovanja
 • Ostala ugovorena materijalna prava

5. Odgovori na pitanja polaznika

 

Predavači: Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić (TEB-ove savjetnice).

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za jednodnevni seminar s uključenim pisanim materijalom i napitkom iznosi 650,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike

pretplatnici TEB-ovog časopisa “Financije, pravo i porezi” koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om);

jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.


Molimo Vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Popunjenu prijavnicu molimo dostavite u TEB (fax: 01 4611 411; e-mail: teb@teb.hr), a original s potvrdom o uplati predajte na ulazu u dvoranu.