Pozivamo vas na TEB-ovo tradicionalnodvodnevno savjetovanje u Opatiji

Pripreme za godišnje financijske izvještaje i porezne prijave za proračune i proračunske korisnike

Vrijeme održavanja: 5. i 6.11.2020. (četvrtak i petak)
Opatija, Amadria Park Hotel 4 Opatijska cvijeta, Viktora Cara Emina 6

Na savjetovanju će biti poduzete sve mjere prema preporukama Stožera: kontrola temperature prije ulaska u dvoranu, propisani razmak i zaštitna sredstva (maske i dezinficijensi).

Povodom 70. obljetnice TEB-a, svi polaznici savjetovanja dobiti će prigodan dar.

Početak savjetovanja: u10,30 sati
Prijam od 9,30 sati
Očekivano trajanje: prvi dan i drugi od 10,30do oko 15,00 sati

 

Program:

PRVI DAN (5.11.2020.)

1. Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (1. dio)

 • što donosi novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 • analitičko knjigovodstvo kratkotrajnene financijske imovine
 • potpis odgovorne osobe na računu
 • izjava o prijeboju
 • popis imovine i obveza – izvanbilančni zapisi
 • promjena definicije vlastitih izvora
 • nefinancijska imovina – autogume
 • iskazivanje dionica i udjela u glavnici te vrijednosnih papira

2. Izmjene kod oporezivanja dohotka od 1.1.2020.

 • konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće
 • pripreme za godišnji obračun poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranj

3. Plaće, neoporezivi primici, JOPPD i druge aktualnosti u 2020.

4. Izmjene kod PDV-a od 1.1.2020. i pripreme za obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja

5. Izmjene kod poreza na dobit od 1.1.2020. i pripreme za godišnji obračun poreza na dobit

6. Odgovori na pitanja polaznika (teme prvog dana)

DRUGI DAN (6.11.2020.) 

1. Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (2. dio)

 • evidentiranje tečajnih razlika i razlika proizašlih iz primjene valutne klauzule
 • evidentiranje protestiranih jamstava
 • zaduživanje putem izdavanja obveznica i trezorskih zapisa
 • novi način priznavanja prihoda od EU sredstava
 • iskazivanje promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • rashodi budućih razdoblja
 • podskupina 385 - Izvanredni rashodi
 • potraživanja proračunskih korisnika iz nadležog proračuna i obveze nadležnog proračuna

2. Izmjene Računskog plana proračunskog računovodstva

3. Odgovori na pitanja o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

4. Izmjene poreznih propisa od 1.1.2021.

 • izmjene Zakona o porezu na dohodak (plaće, neoporezivi primitci i dr.)
 • izmjene Zakona o PDV-u
 • izmjene Zakona o porezu na dobit (smanjenje stope i dr.)

5. Osvrt na evidentiranje primljenih potpora za očuvanje radnih mjesta, te plaća, doprinosa i poreza pri korištenju mjera za plaćanje poreza

6. Iskazivanje potpore za očuvanje radnih mjesta u PD obrascu

7. Određivanje blagajničkog maksimuma od 1.1.2021.

8. Najavljene novine u fiskalizaciji od 1.1.2021.

9. Odgovori na pitanja polaznika (teme 4-8)

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za dvodnevno savjetovanje iznosi 1.000,00 kn (s uključenim PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s uključenim PDV-om).

POGODNOSTI ZA TEB-OVE PRETPLATNIKE:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2020. plaćaju kotizaciju za dvodnevno savjetovanje u iznosu od 900,00 kn (s uključenim PDV-om);

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2020. godinu podmirena.

Sudionici samo jednog dana savjetovanja (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s uključenim PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva i pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2020. plaćaju kotizaciju za jednodnevno savjetovanje u iznosu od 500,00 kn (s uključenim PDV-om).

Kotizacija uključuje:

 1. sudjelovanje na predavanjima,
 2. odgovore na pitanja,
 3. pisani materijal,
 4. radni pribor (blok i olovka),
 5. topli napitak za vrijeme stanke,
 6. nagradno izvlačenje.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Broj polaznika savjetovanja je ograničen i OBVEZNA je prijava za sudjelovanje. Prijava se dostavlja u TEB najkasnije 7 dana prije datuma održavanja savjetovanja, putem web prijavnice, maila:  teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Smještaj:

Polaznici seminara smještaj rezerviraju i plaćaju u hotelu po povlaštenoj cijeni.

Sudionici se za smještaj javljaju direktno preko web stranice Hotela putem linka: TEB Poslovno savjetovanje 2020.

Sve dodatne informacije i pomoć oko rezervacije smještaja na telefon: 051/278-024 (gospodin Marijan Jurinjak) ili na mail: marijan.jurinjak@amadriapark.com.

Cijene za polaznike TEB-ovog seminara:

Hotel Amadria Park Hotel 4 Opatijska cvijeta (****) – standardne sobe

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 290,00 kn
 • Polupansion 365,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 465,00 kn
 • Polupansion 520,00 kn

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 10,00 kn po osobi i danu.

Cijena garaže: 60,00 kn po danu ili 10,00 kn po satu.

Evidentiranje i izvještavanje polaznika: Polaznici će se evidentirati prema redosljedu primljenih uplata (uz obveznu prijavu). Svaki polaznik koji pošalje prijavu i uplati kotizaciju dobiti će od TEB-a obavijest da ima rezervirano mjesto na savjetovanju. Nakon što se dozvoljeni broj polaznika prijavi i uplati kotizaciju, neće biti moguće sudjelovati na savjetovanju.

Prijava za savjetovanje je obvezna, a radi izuzetno zahtjevne organizacije molimo vas da uplatite kotizaciju i dostavite prijavu najkasnije 7 dana prije održavanja savjetovanja.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju savjetovanja.