9 i 10.11.2020. (ponedjeljak i utorak)
Početak od 9,30 sati
Očekivano trajanje: svaki dan od 9,30 do oko 15,00 sati

10 bodova za revizore, oznaka A*.

Program:

PRVI DAN (9.11.2020.)

 1. Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja - račun dobiti i gubitka, bilanca i bilješke (primjena ZOR-a, pravilnika, MSFI-a i MRS-ova, te HSFI-a)
 2. Izmjene kod oporezivanja dohotka od 1.1.2020.
  - konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće
  - pripreme za godišnji obračun poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja
 3. Plaće, neoporezivi primici, JOPPD i druge aktualnosti u 2020.
 4. Izmjene kod PDV-a od 1.1.2020. i pripreme za obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja
 5. Izmjene kod poreza na dobit od 1.1.2020. i pripreme za godišnji obračun poreza na dobit
 6. Odgovori na pitanja polaznika (teme prvog dana)

DRUGI DAN (10.11.2020.) 

 1. Pripreme ostalih obveznih godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
 2. Izmjene i dopune HSFI-a, Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI i druga važna pitanja za zakonitu pripremu godišnjih financijskih izvještaja
  - što se primjenjuje na GFI za 2020., a što od 1.1.2021.
  - pregled izmjena i dopuna HSFI-a i Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI
  - važna pitanja za zakonitu pripremu godišnjih financijskih izvještaja
 3. Izmjene poreznih propisa od 1.1.2021.
  - izmjene Zakona o porezu na dohodak (plaće, neoporezivi primitci i dr.)
  - izmjene Zakona o PDV-u
  - izmjene Zakona o porezu na dobit (smanjenje stope i dr.)
 4. Osvrt na evidentiranje primljenih potpora za očuvanje radnih mjesta, te plaća, doprinosa i poreza pri korištenju mjera za plaćanje poreza
 5. Iskazivanje potpore za očuvanje radnih mjesta u PD obrascu
 6. Određivanje blagajničkog maksimuma od 1.1.2021.
 7. Najavljene novine u fiskalizaciji od 1.1.2021.
 8. Odgovori na pitanja polaznika (teme drugog dana)

Predavači: TEB-ovi savjetnici.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za dvodnevni webinar iznosi 1.000,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 900,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

POGODNOSTI ZA TEB-OVE PRETPLATNIKE:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2020. plaćaju kotizaciju za dvodnevni webinar u iznosu od 900,00 kn;

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2020. godinu podmirena.

Sudionici samo jednog dana webinara (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od  600,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva i pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2020. plaćaju kotizaciju za jednodnevni webinar u iznosu od 500,00 kn.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici. U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Prema dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na oba dana na ovom webinaru ovlaštenim revizorima priznat će se 10 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja, oznaka A.

Za sudjelovanje samo na  jednom danu webinara priznat će se 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja, oznaka A.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.