Datum održavanja: 10.11.2021. (srijeda)
Početak: 9,00 sati
Očekivano trajanje: do 14,30 sati

5 bodova za revizore*

 

Program:

1. Novosti u računovodstvu i kod izvještavanja za 2021.

 • Primjena izmjena i dopuna Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI za 2021.
 • Primjena izmijenjenih i dopunjenih HSFI-a od 1.1.2021.

2. Pripreme za zakonitu izradu GFI, konsolidiranih GFI i dr. financijskih izvještaja za 2021.

 • pripreme kod dugotrajne imovine: obračun amortizacije, mjerenje i priznavanje
 • pripreme kratkotrajne imovine: potraživanja i zalihe
 • pregled i pripreme obveza, prihoda i rashoda za GFI
 • pripreme za godišnji popis i dr.

3. Primjena propisa o porezu na dohodak

 • Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće u 2021. godini
 • Minimalna plaća – novosti od 1.11.2021.
 • Plaća u naravi radnika mlade osobe, primjena osnovica i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • O isplati dnevnica i evidencijama za rad na terenu i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • O isplati naknade za odvojeni život i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • O isplati otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Ugovor o djelu između dvije fizičke osobe i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Isplata oporezive stipendije i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Davanja u naravi osobi koja nije radnik poslodavca i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Neoporezivi primitci koji se mogu isplatiti za 2021.

4. Pripreme za obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja

 • nove odredbe u oporezivanju PDV-om u 2021.
 • podnošenje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja u 2021. i obvezna usklađenja
 • ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i zalihe
 • utvrđivanje konačnog postotka (pro-rata) podjele pretporeza za 2021.
 • manjkovi i izuzimanja dobara za privatne potrebe
 • davanje poklona i rashodi reprezentacije
 • evidentiranje naknadnih odobrenja u PDV prijavama
 • odbitak pretporeza kod nabave i korištenja osobnih automobila
 • ulazak/izlazak iz registra obveznika PDV-a

5. Pripreme za godišnji obračun poreza na dobit za 2021.

 • pregled stavaka koje utječu na povećanje/smanjenje porezne osnovice
  • novosti u oporezivanju dobiti od 1.1.2021.
  • nova porezna stopa od 10%
  • nove odredbe kod otpisa potraživanja po kreditima
  • povezane osobe i obvezna usklađenja za 2021.
  • porezno nepriznati rashodi u PD i PD-NN obrascu
  • porezne olakšice kod dobitaša
 • potpore u uvjetima posebnih okolnosti

6. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Domagoj Zaloker, Dinko Lukač i mr.sc. Ida Dojčić

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar iznosi 700,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 630,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju za webinar u iznosu od 600,00 kn;

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, a drugi i svaki sljedeći sudionik plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.