Primjena propisa o sprječavanju pranja novca
- Primjeri iz prakse

Datum održavanja: 10.2.2021. (srijeda)
Početak webinara u 9,30 sati
Predviđeno trajanje izlaganja: 300 minuta + odgovori na pitanja
Završetak oko 15,00 sati

 

Predavači:

Ivica Maros, dipl.iur., predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca
Ante Biluš, dipl. iur., pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca

SVI POLAZNICI dobiti će potvrdu da su za 2021. godinu obavili stručnu izobrazbu propisanu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke, kako bi mogli izdati ispravne potvrde o obavljenoj edukaciji.

OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Minstarstva financija prethodnu suglanost prema kojoj će se prisustvom na ovoj izobrazbi ovlaštenim revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz ostalih područja s oznakom „A“. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Program:

 1. Zakonodavni okvir - Propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 2. Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 3. Položaj, temeljne zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranje novca kao financijsko obavještajne jedinice RH
 4. Ključni pokazatelji o radu Ureda 
 5. Slučajevi sa sumnjom na pranje novca - primjeri iz prakse za reviorska društva i nadzor
 6. MONEYVAL - evaluacija sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 7. Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 8. Primjena Pravilnika o registru stvarnih vlasnika
 9. Procjena rizika i upravljanje rizicima od PN/FT rizika i pristupa temeljen na rizicima (RBA)
 10. Mjere dubinske analize & razina PN/FT rizika
 11. Politički izložene osobe
 12. Vođenje evidencija, čuvanje dokumentacije i dr.
 13. Odgovori na pitanja polaznika

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje iznosi po polazniku 850,00 kn. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike: Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada iznosi 750,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

DODATNA POGODNOST: Polaznici ovog webinara mogu uz veliki popust kupiti TEB-ov PRIRUČNIK ZA PRIMJENU Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s komentarima odredbi Zakona i svih pravilnika. Autori su stručnjaci iz Ureda za spriječavanje pranja novca: I. Maros, A. Biluš i T. Sertić. Redovna cijena priručnika iznosi 490,00 kn, a cijena s popustom iznosi 200,00 kn (s uključenim PDV-om). Polaznici koji žele kupiti ovaj priručnik po pogodovnoj cijeni mogu uplatiti kotizaciju uvećanu za 200,00 kuna po primjerku priručnika.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Prethodna prijava je obvezna.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu čim prije, a najkasnije 2 radna dana prije održavanja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.