Datum održavanja: 19.1.2022. (srijeda)
Početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: 300 minuta

5 bodova za ovlaštene revizore*

 

Program:

1. Obračun plaće i primjena propisa o porezu na dohodak od 1.1.2022.

- O pravilima za obračun plaće u 2022.
- Umanjenje obračunatog poreza i neobračunavanje doprinosa za zdravstveno osiguranje
- Plaća za puno / nepuno radno vrijeme
- Neisplata plaće i izvješćivanje u JOPPD obrascu
- Naknadna isplata neisplaćene plaće i izvješćivanje u JOPPD obrascu
- Novi iznos minimalne plaće za 2022.
- Što se uračunava, a što se ne uračunava u iznos minimalne plaće?
- Obračun minimalne plaće i iskazivanje u JOPPD obrascu
- Obračun uvećanja minimalne plaće, iskazivanje na platnoj listi te u JOPPD obrascu
- Iznos naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom u 2022.
- Osnovice za obračun doprinosa za 2022. i primjena istih na primjerima
- Osnovica za obračun doprinosa za člana uprave u 2022., primjeri obračuna i iskazivanje u JOPPD obrascu
- Osnovica za obračun doprinosa u 2022. za izaslanog radnika člana uprave
- Osnovica za obračun doprinosa u 2022. za samostalne djelatnosti
- Poduzetnička plaća u novcu i u naravi za obrtnika ''dobitaša'' u 2022.

a) Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2021.

- Utvrđivanje godišnjeg dohotka i godišnjeg poreza na dohodak za 2021.
- Pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe do 30 godina života za 2021. godinu

b) Godišnji obračun doprinosa za 2021.

- povrat doprinosa uplaćenog iznad najviše godišnje osnovice za 2021.
- godišnja osnovica za obračun doprinosa za člana uprave/izvršnog direktora/likvidatora/upravitelja zadruge

c) Ostale aktualnosti

- iznos naknade za rad studenta putem student servisa u 2022.
- iznos naknade za rad sezonskog radnika u poljoprivredi u 2022.
- ostale aktualnosti u 2022.

2. Primjena PDV-a od 1.1.2022.

- Konačni obračun i obveza usklađivanja PDV-a za 2021. godinu
- Računi za isporuke 2021. ispostavljeni u 2022. godini – kako se evidentiraju?
- Iskazivanje naknadno odobrenih popusta u 2021. i u 2022. godini
- Podjela pretporeza u 2022. godini – kada se obvezno primjenjuje?
- Promjena načina oporezivanja u sustavu PDV-a
- Isporuke dobara na daljinu unutar EU-a
- OSS sustav – registracija i odregistracija
- PDV prijava u OSS sustavu
- Plaćanje PDV-a drugih država članica u OSS-u
- PDV pri uvozu u 2022. – novčano i obračunsko podmirenje
- Ostale aktualnosti u oporezivanju PDV-om

3. Porez na dobit od 1.1.2022.

- Kontrolni postupci u sastavljanju PD i PD-NN prijava za 2021.
- Nove stavke u Prijavama poreza na dobit za 2021. godinu
- Porezni tretman otpisa obveza po kreditima
- Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2021. i za 2022.
- Tko obvezno sastavlja Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama?
- Inozemna kontrolirana društva – kada se primjenjuju CFC pravila?
- Porez po odbitku - primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

4. Ostale porezne aktualnosti

- Fiskalizacija – izmjene Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
- Druge aktualnosti

5. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 700,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 630,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja koji su podmirili obvezu za 2022. plaćaju kotizaciju u iznosu od 600,00 kn po sudioniku.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

REVIZORI - OSTVARITE BODOVE NA VRIJEME! Jer  i nadalje je propisana obveza da ovlašteni revizor mora u svakoj godini ostvariti najmanje 35 bodova!

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.