Vrijeme održavanja: 13.12.2022. (utorak)
Početak u 9,00 sati
Trajanje izlaganja (6 sati): do oko 15,30 sati s odgovorima na pitanja

 6 bodova za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru polaznici će, uz veliki broj praktičnih primjera, dobiti detaljne upute o primjeni Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) prilikom početnog priznavanja, naknadnog mjerenja i prestanka priznavanja stavaka imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda te njihovog objavljivanja u financijskim izvještajima poduzetnika. Ovaj webinar namijenjen je trgovačkim društvima i ostalim poduzetnicima koji su temeljem odredbi Zakona o računovodstvu pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja obvezni primjenjivati zahtjeve HSFI-a.

Program webinara:

1. Obveznici primjene HSFI-a i obveza revizije pojedinačnih financijskih izvještaja poduzetnika koji primjenjuju HSFI-e

2. Priznavanje, mjerenje i kontrola transakcija prema HSFI-ima

2.1. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina (HSFI 5, 6 i 8)

 • početno priznavanje i naknadno mjerenje - amortizacija i revalorizacija
 • naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
 • ulaganja u tuđu imovinu - priznavanje kao nematerijalne imovine
 • prestanak priznavanja i prodaja i dr.

2.2. Zalihe (HSFI 10)

 • početno priznavanje i naknadno mjerenje - trošak nabave/neto utrživa vrijednost
 • metode utroška zaliha
 • prestanak priznavanja i prodaja i dr.

2.3. Potraživanja, obveze, prihodi, rashodi i vremenska razgraničenja (HSFI 11, 13, 14, 15 i 16)

 • početno priznavanje potraživanja, obveza, prihoda i rashoda
 • naknadno mjerenje potraživanja i obveza - vrijednosna usklađenja i otpisi
 • vremenska razgraničenja prihoda i rashoda
 • zabrana iskazivanja izvanrednih prihoda i rashoda i dr.

2.4. Financijska imovina i kapital (HSFI 9 i 12)

 • klasifikacija financijske imovine
 • početno priznavanje i naknadno mjerenje financijske imovine
 • utjecaj promjene fer vrijednosti financijske imovine na visinu kapitala (rezerve fer vrijednosti)
 • prestanak priznavanja i prodaja financijske imovine i dr.

2.5. Evidentiranje odgođenih poreza (HSFI 14)

3. Financijski izvještaji i objavljivanja (HSFI 1, HSFI 2)

 • specifičnosti kod izvještavanja o povezanim osobama
 • novi zahtjevi za objavljivanje u Bilješkama uz financijske izvještaje od 1.1.2021. i dr.

4. Promjena računovodstvenih politika, procjena i ispravci pogrešaka (HSFI 3)

 • postupak ispravljanja računovodstvenih pogrešaka iz prethodnih razdoblja
 • postupanje kod promjene računovodstvenih procjena (promjene amortizacijskih stopa i sl.)

5. Odgovori na pitanja sudionika webinara

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Domagoj Zaloker, dipl. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 20% iznosi 640,00 kn (84,94 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 50% iznosi 400,00 kn (53,09 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 800,00 kn (106,18 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom od 10% u iznosu od 720,00 kn (95,56 EUR).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 6 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.