Datum održavanja: 25.5.2022. (srijeda)
Početak: 9,30 sati
Trajanje: oko 200 minuta

* 3 boda za ovlaštene revizore

Webinar je namijenjen prvenstveno trgovačkim društvima i svim osobama povezanim s poslovanjem trgovačkih društava koja su postala insolventna ili im prijeti insolventnost, kao i revizorima koji revidiraju ta društva. Stjecanje navedenih znanja olakšat će svakodnevicu i stečajnim upraviteljima, odvjetnicima, korporativnim pravnicima, javnim bilježnicima, pravnim zastupnicima trgovačkih društava, pravnicima i zastupnicima pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jedinicama lokalne i područne samouprave. 
Na webinaru će polaznicima biti detaljno pojašnjeno kako se nad trgovačkim društvima provodi likvidacija kad to odluče sami članovi toga društva i kako se provodi skraćeni postupak brisanja bez likvidacije, uz prikaz sadržaja isprava koje se trebaju priložiti za upis podataka u sudski registar. Biti će riječi i o situacijama kada se nad trgovačkim društvom ne provodi likvidacija, a društvo bude brisano iz sudskog registra s posebnim osvrtom na imovinu koja ostane iza tako brisanog društva te kako i kada se nad kreditnim institucijama provodi prisilna likvidacija.

Predavačica: Nevenka Marković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Program:

 1. Razlozi za prestanak trgovačkih društava
 • Kako može prestati društvo osoba?
 • Koje su osnovne razlike između likvidacije i stečaja?
 1. Likvidacija trgovačkog društva odlukom članova društva
 • Što sve društvo treba ispuniti da bi u konačnici proveo likvidaciju.
 • Može li društvo nastaviti s djelatnošću?
 • Je li postupak likvidacije vremenski ograničen?
 • Koja je uloga sudskog registra u likvidaciji?
 1. Skraćeni postupak brisanja trgovačkog društva bez likvidacije
 • Koje isprave treba predati registarskom sudu radi provedbe skraćenog postupka?
 • Što učiniti ako je nakon brisanja društva iz sudskog registra, ostala imovina brisanog subjekta upisa?
 1. Brisane trgovačkog društva bez likvidacije iz sudskog registra
 • Koje su pretpostavke za brisanje trgovačkog društva bez likvidacije?
 • Koja su prava trgovačkog društva koje se briše i zainteresiranih osoba u tom postupku?
 • Što s imovinom brisane pravne osobe?
 • Može li se imovina prenijeti na članove društva?
 1. Prisilna likvidacija kreditnih institucija
 • Što donosi Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija?
 • Može li kreditna institucija nakon prisilne likvidacije obavljati djelatnost?
 1. Odgovori na pitanja polaznika

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 680,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 2. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 800,00 kn po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije 3 radna dana prije održavanja.

Prijava:

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz ostalih područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.