Vrijeme održavanja: 12.9.2023. (utorak)
Početak u 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 300 minuta

5 bodova iz revizije*

Na ovom webinaru polaznici će kroz razumijevanje povezanosti revizije godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja, internih kontrola i funkcije interne revizije i razumijevanje i primjenu relevantnih Međunarodnih revizijskih standarda, steći napredna znanja iz područja procjenjivanja funkcije interne revizije revidiranog subjekta u donošenju odluke o korištenju radom internog revizora u pribavljanju revizijskih dokaza i kod donošenja odluke o korištenju izravne pomoći internih revizora u procesu revizije godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja

Webinar je namijenjen: ovlaštenim revizorima, internim revizorima, kontrolerima, voditeljima plana i analize, financijskim rukovoditeljima, računovođama, nadzornim i revizijskim odborima, upravama (direktorima) i svim ostalim rukovoditeljima (nabave, proizvodnje i prodaje), te drugim zainteresiranima.

Predavač: Prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet u Zagrebu

Program: 

 1. Prikaz zahtjeva i praktična primjena relevantnih MRevS-ova koji se odnose na razmatranje funkcije interne revizije i internih kontrola revidiranog subjekta u kontekstu metodologije revizije financijskih izvještaja
 2. Organizacijska neovisnost funkcije interne revizije i individualna objektivnost internih revizora – kako ih ostvariti u praksi
 3. Interakcija funkcije interne revizije s revizijskim odborom
 4. Revizijski resursi funkcije interne revizije
 5. Program osiguranja kvalitete i poboljšanja – interno i eksterno vrednovanje funkcije interne revizije
 6. Upravljanje funkcijom interne revizije i zahtjevi za koordinacijom s eksternom revizijom
 7. Planiranje angažmana interne revizije utemeljeno na rizicima
 8. Revizijski postupci prikupljanja revizijskih dokaza
 9. Priopćavanje rezultata angažmana interne revizije
 10. Praćenje postupanja s rezultatima angažmana interne revizije
 11. Korištenje radom internog revizora u procesu revizije financijskih izvještaja prema MRevS-u 610 (izmijenjen) - Korištenje radom internih revizora
 12. Praktični primjeri primjene zahtjeva MRevS-a 610 (izmijenjen)
 13. Rasprave, pitanja i odgovori

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja, naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 20 % iznosi 100,00 eura (753,45 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 125,00 eura (941,81 kn) po polazniku, pri čemu drugi i svaki slijedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća naknadu za sudjelovanje s popustom od 10 % u iznosu od 112,50 eura (847,63 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova iz osnovnih aktivnosti iz područja revizije. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.