Datum održavanja  23.7.2024. (utorak)
Početak u 9,00 sati
Završetak oko 15,00 sati

*5 bodova iz područja revizije

Na ovom webinaru polaznike ćemo upoznati sa zahtjevima revizorskih standarda i postupcima vezano za prepoznavanje, procjenjivanje i dokumentiranje organizacije i djelovanja interne revizije i internih kontrola. Cilj ovog webinara je da polaznici nauče kako prepoznati, procijeniti i dokumentirati rizike, te ocijeniti koliko se mogu pouzdati u nalaze interne revizije i interne kontrole u provedbi revizije financijskih izvještaja.

Webinar je namijenjen: ovlaštenim revizorima, internim revizorima, kontrolerima i voditeljima plana i analize, financijskim rukovoditeljima, računovođama, nadzornim i revizijskim odborima, upravama (direktorima) i svim drugim rukovoditeljima (nabave, proizvodnje i prodaje), te drugim zainteresiranima. 

Predavač: Prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet u Zagrebu

Program:

 1. Prikaz zahtjeva i praktična primjena relevantnih MRevS-ova koji se odnose na razmatranje funkcije interne revizije i internih kontrola revidiranog subjekta u kontekstu metodologije revizije financijskih izvještaja
 2. Organizacijska neovisnost funkcije interne revizije i individualna objektivnost internih revizora – kako ih ostvariti u praksi
 3. Interakcija funkcije interne revizije s revizijskim odborom
 4. Revizijski resursi funkcije interne revizije
 5. Program osiguranja kvalitete i poboljšanja – interno i eksterno vrednovanje funkcije interne revizije
 6. Upravljanje funkcijom interne revizije i zahtjevi za koordinacijom s eksternom revizijom
 7. Planiranje angažmana interne revizije utemeljeno na rizicima
 8. Revizijski postupci prikupljanja revizijskih dokaza
 9. Priopćavanje rezultata angažmana interne revizije
 10. Praćenje postupanja s rezultatima angažmana interne revizije
 11. Korištenje radom internog revizora u procesu revizije financijskih izvještaja prema MRevS-u 610 (izmijenjen) - Korištenje radom internih revizora
 12. Praktični primjeri primjene zahtjeva MRevS-a 610 (izmijenjen)
 13. Rasprave, pitanja i odgovori

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje s uključenim popustom na ovom webinaru iznosi 135,00 eura po polazniku.

 2. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 170,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s 10% popusta, u iznosu od 153,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u. 

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz područja revizije. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.