Datum održavanja 7.5.2021. (petak)
početak : 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 180  minuta (s odgovorima na pitanja)
Završetak webinara: oko 12,30 sati

3 boda za ovlaštene revizore*

 

Webinar je namijenjen trgovačkim društvima koja posluju s poteškoćama u kriznim vremenima uzrokovanim COVID-19 krizom i radi drugih uzroka, ali i likvidnim trgovačkim društvima koja poslovno surađuju s trgovačkim društvima u poteškoćama. Osim toga, webinar je namijenjen stečajnim upraviteljima, odvjetnicima, korporativnim pravnicima, javnim bilježnicima, revizorima, pravnim zastupnicima trgovačkih društava, pravnicima i zastupnicima pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jedinicama lokalne i područne samouprave i svim drugim poslovnim subjektima.  

Cilj webinara je stjecanje znanja o institutu predstečajnog postupka kao jednog od instrumenta mogućeg nastavka poslovanja i izbjegavanja stečajnog postupka uz uspostavljanje likvidnosti i solventnosti. Na webinaru će se steći napredna znanja i informacije o predstečajnom postupku, uz praktične mogućnosti pronalaska rješenja problema insolventnosti bilo na strani dužnika ili na strani vjerovnika.

Program webinara:

 1. Ciljevi i načela predstečajnog postupka
 2. Tijela postupka
 3. Pokretanje predstečajnog postupka
 4. Odluka o prijedlogu
 5. Vjerovnici u predstečaju
 6. Prijava, ispitivanje i utvrđivanje tražbina
 7. Upućivanje u parnicu
 8. Plan restrukturiranja
 9. Glasanje o planu
 10. Potvrda predstečajnog plana od strane suda
 11. Odgovori na pitanja polaznika

Predavač: Željko Šimić, sudac Visokog trgovačkog suda i predsjednik odjela za praćenje i proučavanje sudske prakse.

O predavaču: Željko Šimić jedan je od najvećih autoriteta u grani vezanoj uz trgovačko pravo i stečaj, praktičar i izuzetan predavač. Godine 1996. izabran je za suca Trgovačkog suda u Zagrebu, a sudac Visokog trgovačkog suda postaje 2007. Član je ispitnih povjerenstava za polaganje pravosudnog ispita, stručnog ispita za stečajne upravitelje i javnobilježničkog ispita, predavač na različitim seminarima i radionicama iz građanskog prava te predavač na Pravosudnoj akademiji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Autor je više radova iz Građanskog prava (Ugovor o građenju, Pobijanje dužnikovih pravnih radnji, Cesija, Promjena subjekata u obveznom odnosu, Prijeboj, Predstečajni postupak, Stečajni postupak itd.), a kao član radne skupine sudjelovao je u izradi Stečajnog zakona 2015. godine.  

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 590,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju umanjenu za 10 %, u iznosu od 531,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 500,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena. 

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna, a radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije 5 radnih dana prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u. 

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda iz ostalih područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.