Datum održavanja: 10.12.2021. (petak)
Početak: 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

Zaštita zdravlja na radu i pravo na siguran i zdrav radni okoliš na svim razinama, u kojima poslodavci i radnici aktivno sudjeluju u osiguravanju zdravog i sigurnog radnog okruženja putem definiranih prava, obveza i dužnosti. Provođenje prevencije u vrijeme COVID- 19 posebno je zahtjevno. Praktikum je namijenjen svima koji provode i primjenjuju radno zakonodavstvo i moraju osigurati rad na siguran način u svakodnevnoj praksi, u privatnom, javnom i državnom sektoru.

Program:

1. Zdravstvena zaštita na radu za vrijeme posebnih okolnosti

 • Što je zaštita na radu, a što zdravstvena zaštita na radu?
 • Kako organizirati i provoditi zaštitu na radu za vrijeme COVID - 19?
 • Zdravstvena zaštita na radu i obveze poslodavaca
 • Provođenje zdravstvene zaštite na radu
 • Subjekti pri ostvarivanju zdravstvene zaštite
 • Obveze prema specijalistu medicine rada
 • Obveze specijaliste medicine rada
 • Ocjena radne sposobnosti
 • Epidemiološke mjere vezane uz COVID - 19
 • Stres na radu i u svezi sa radom
 • Obveze i prava radnika i suradnika
 • Prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
 • Korisnici i prava iz zdravstvenog osiguranja
 • Mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom i radnim okolišem
 • Mjere koje mora provoditi poslodavac i obveze radnika
 • Postupak utvrđivanja i priznavanja prava ozljede na radu
 • Postupak priznavanja profesionalne bolesti zbog COVIDA – 19
 • Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti zbog COVID - 19
 • Primjeri izračuna naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti i oboljenja od COVID - 19

2. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.