*TEB pomaže stradalnicima potresa 

Vrijeme održavanja: 14.1.2021. (četvrtak)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: oko 150 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

 1. Obrazac PDV za zadnje razdoblje oporezivanja u 2020.
 • Ulazni i izlazni računi odnosno isporuke koje se uključuju u zadnju prijavu PDV-a za 2020.
 • Transakcije koje se ne uključuju u prijavu PDV-a
 • Oporezivanje i evidentiranje manjkova utvrđenih godišnjim popisom imovine
 • Obračun PDV-a na izuzimanje dobara za privatne potrebe
 • Oporezivanje troškova reprezentacije, promidžbe i sponzorstava
 • Usklađivanje prava na odbitak pretporeza te utvrđivanje konačnog postotka podjele pretporeza (tzv. pro-rate)
 • Ispravak odbitka pretporeza za dugotrajnu imovinu radi promjene uvjeta mjerodavnih za oporezivanje (promjena djelatnosti, ulazak/izlazak iz registra obveznika PDV-a) te promjene konačnog postotka podjele pretporeza
 • Ispravak pretporeza kod zaliha prilikom izlaska/ulaska u registar obveznika PDV-a
 • Ispravci podataka u PDV prijavi i dr.
 1. Izmjene u PDV-u od 1.1.2021.
 • Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 • Proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu
 • Izmjene kod oporezivanja prodaje dobara na daljinu
 • Novi posebni postupci oporezivanja za porezne obveznike koji obavljaju usluge osobama koje nisu porezni obveznici ili prodaju dobra na daljinu ili obavljaju određene isporuke na domaćem tržištu i dr.
 1. Odgovori na pitanja

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Domagoj Zaloker, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

*BEZ PLAĆANJA KOTIZACIJE na webinarima „u živo“ koje TEB organizira i održava samostalno (osim licenciranih programa) mogu sudjelovati predstavnici poduzetnika, obrtnika i slobodnih zanimanja, proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i neprofitnih  organizacija sa sjedištem na područjima za koje je proglašena katastrofa, ako su radi potresa njihovi poslovni objekti postali neupotrebljivi.

Molimo zainteresirane koji zadovoljavaju navedene kriterije da se na vrijeme prijave putem TEB-ove web prijavnice u kojoj u kućicu „Poruka“ treba upisati riječ „potres“.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na kontakte koje ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.