Datum održavanja: 7.10.2020. (srijeda)
Početak: 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

Program:

 • koje se sve isplate smatraju drugim dohotkom?
 • koji primici se mogu radnicima isplatiti kao drugi dohodak?
 • obračun poreza i doprinosa na drugi dohodak
 • izvješćivanje na JOPPD obrascu
 • isplate po ugovorima o djelu
 • ugovor o djelu umirovljenika
 • isplate autorskih naknada
 • naknade za umjetnička djela
 • naknade članovima uprave, prokuristima i sl. kao drugi dohodak
 • drugi dohodak i obveznici PDV-a
 • primici u naravi kao drugi dohodak
 • putni troškovi nezaposlenih članova uprave i vanjskih suradnika
 • koji drugi dohodak ne podliježe obvezi doprinosa?
 • naknade za praksu studenata
 • najavljene izmjene u oporezivanju od 1.1.2021.

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Jasminka Rakijašić, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 405,00 kn (324,00 kn + 81,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 360,00 kn (288,00 kn + 72,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 225,00 kn (180,00 kn + 45,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.