Sve o knjiženjima na skupini računa 92 Rezultat poslovanja

 • webinar za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Vrijeme održavanja: 18.3.2021. (četvrtak)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

 

Na ovome webinaru na primjerima iz prakse pojasnit će se knjiženja na računima rezultata, na kraju i tijekom godine, sastavljanje i daljnja postupanja s odlukama o rasporedu rezultata i druge povezane aktualnosti.

Webinar je namijenjen računovođama, revizorima, osobama koje sudjeluju u proračunskim procesima planiranja, izvršavanja i izvještavanja, te svima ostalima kojima je potrebno znanje za razumijevanje podataka iz proračunskog računovodstva.

Program:

 1. Odredbe o knjiženjima na računima skupine 92 Rezultat poslovanja
 2. Ispravno utvrđivanje rezultata za proračunsku godinu (na dan 31. prosinca)
 3. Što čine iznosi početnih stanja 1.1.2021. na računima rezultata – radi li se o viškovima s kojima se može raspolagati/manjkovima koje treba pokrivati?
 4. Preknjiženje „viškova” prihoda i primitaka iz početnih stanja koji su već utrošeni u prošlom razdoblju i nisu raspoloživi za korištenje u 2021.
 5. Pokriće „manjkova” prihoda i primitaka iz početnih stanja koji su već pokriveni u prošlom razdoblju
 6. Utvrđivanje „stvarnih” iznosa prenesenih viškova - s kojima se može raspolagati u 2021. i manjkova koje treba pokriti u 2021.
 7. Sastavljanje odluke o (preraspodjeli i) raspodjeli rezultata iz 2020. godine
 8. Kada se na temelju odluka o raspodjeli obavljaju knjiženja, a kada ne
 9. Napomene o uključivanju prenesenih viškova i manjkova u planske akte za 2021.
 10. Povrati sredstava iz prethodnih godina i naknadni ispravci na računima skupine 92
 11. Naknadne promjene odluka o rasporedu rezultata
 12. Novo: otpis obveza – na skupini računa 92 (preko 915)
 13. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Nikolina Bičanić, mag. oec.              

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na e-mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju umanjenu za 10%, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju umanjenu za 10%, u iznosu od 450,00 kn (360,00 + 90,00 kn PDV-a).

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja plaća kotizaciju umanjenu za 20%, u iznosu od 400,00 kn (320,00 + 80,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Molimo vas da radi osiguranja svog sudjelovanja, organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala uplatite kotizaciju i dostavite prijavnicu čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na kontakte koje ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.