*TEB pomaže stradalnicima potresa 

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja mikro, malih i srednjih poduzetnika za 2020. prema HSFI

- Porezne prijave za 2020.
- Druge aktualnosti

Datum održavanja 26.1.2021. (utorak)
početak : 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 300 minuta

* bodovi za ovlaštene revizore

 

Program:  

1. Pravni okvir i obveznici izrade godišnjih financijskih izvještaja prema HSFI i rokovi

 • Propisi i Hrvatski računovodstveni standardi (HSFI)
 • Razvrstavanje poduzetnika na mikro, male i srednje
 • Obveznici sastavljanja GFI-a za statističke i druge potrebe, te GFI-a i godišnjih konsolidiranih FI za javnu objavu
 • Redovni rokovi i rokovi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
  - Rokovi za GFI za statističke i druge potrebe
  - Rok za dostavu u Finu za javnu objavu
  - Rokovi u slučaju likvidacije, stečaja i statusnih promjena

2. Vrste godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja

 • Financijski izvještaji za statističke i druge potrebe
 • GFI za javnu objavu mikro i malih poduzetnika
 • GFI za javnu objavu srednjih poduzetnika

3. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja mikro, malih i srednjih poduzetnika

 • Napomene uz sastavljanje pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
 • Iskazivanje transakcija s poduzetnicima unutar grupe, društvima povezanim sudjelujućim interesima i ostalim osobama
 • Napomene uz sastavljanje izvještaja o novčanom toku i izvještaja o promjenama kapitala
 • Obvezne informacije u bilješkama
 • Obveznici revizije financijskih izvještaja i rokovi
 • Obvezna dokumentacija uz GFI za javnu objavu - vrste i sadržaj

4. Konačni obračuni poreza na dobit, PDV-a i poreza na dohodak radi izrade godišnjih financijskih izvještaja i ostale porezne aktualnosti

4.1. Prijava poreza na dobit za 2020. i novosti u 2021.

• Odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit koje se primjenjuju od 1.1.2020.
• Novi obrasci prijava poreza na dobit za 2020. (PD, PD-NN, PD-PO, PD-PT)
• Iskazivanje prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima u poreznim prijavama
• Uvećanja porezne osnovice za porezno nepriznate rashode
• Što smanjuje poreznu osnovicu za 2020.?
• Porezne olakšice i oslobođenja kod dobitaša za 2020.
• Utvrđivanje obveze poreza na dobit za 2020.
• Predujmovi poreza na dobit za 2021.

4.2. Porez na dodanu vrijednost

• Uključivanje razlika koje se odnose na 2020. u PDV prijave u 2021.
• Novosti kod oporezivanja PDV-om od 1.1.2021. prema izmjenama Pravilnika, novi PDV obrasci u 2021. i dr.

            4.3. Porez na dohodak, doprinosi, članarine, rente i naknade za 2020.

• Obračun članarina, renti i naknada za 2020. godinu
   - Članarina turističkoj zajednici (obveznici, osnovica i stope, nove stope za 2021.)
   - Spomenička rent za 2020. (obveznici, osnovica i stopa)
   - Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (obveznici, osnovica i stopa)
   - Članarina HGK za 2020.
• Ostale aktualnosti
   - Isplata neoporezivih primitaka u 2020./2021. (kako postupiti kad je isplaćeno manje, ili ako je isplaćeno više od propisanih iznosa) 
   - Rekapitulacija novosti kod poreza na dohodak od 1.1.2021.

5. Ostale aktualnosti

 • Izmjene Pravilnika o strukturi i sadržaju GFI-a od 1.1.2021.
 • Izmjene HSFI-a od 1.1.2021.

6. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ove više savjetnice Irena Slovinac, dipl. oec. i mr.sc. Ida Dojčić, dipl.oec., ovlaštena porezna savjetnica i TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju u iznosu od 500,00 kn po polazniku;

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

*BEZ PLAĆANJA KOTIZACIJE na webinarima „u živo“ koje TEB organizira i održava samostalno (osim licenciranih programa) mogu sudjelovati predstavnici poduzetnika, obrtnika i slobodnih zanimanja, proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i neprofitnih  organizacija sa sjedištem na područjima za koje je proglašena katastrofa, ako su radi potresa njihovi poslovni objekti postali neupotrebljivi.

Molimo zainteresirane koji zadovoljavaju navedene kriterije da se na vrijeme prijave putem TEB-ove web prijavnice u kojoj u kućicu „Poruka“ treba upisati riječ „potres“.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova. 

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.