Zbog velikog broja upita na telefon o utvrđivanju godišnjeg dohotka ponavljamo webinar

Vrijeme održavanja: 23.2.2021. (utorak)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

  1. Samostalna djelatnost – utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2020.

- utvrđivanje godišnjeg dohotka za samostalnu djelatnost
- priznavanje izdataka za 2020.
- porezni tretman potpora za očuvanje radnih mjesta
- porezni tretman otpisanih doprinosa za plaće radnika
- podnošenje porezne prijave za 2020.
- dodatna umanjenja dohotka u poreznoj prijavi za 2020.
- uvećanje osobnog odbitka za djecu, uzdržavane članove
- uvećanje osobnog odbitka za dana darovanja
- utvrđivanje predujma za 2021. po nižim poreznim stopama
- prijenos gubitka
- druga djelatnost i obračun doprinosa
- oporezivanje dohotka na primjerima

  1. Obračun članarina, renti, naknada i doprinosa za 2020.

- obračun članarine turističkoj zajednici za 2020.
- obračun spomeničke rente za 2020.
- obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) za 2020.
- obračun doprinosa za HOK
- novosti u obračunu članarina, renti, naknada i doprinosa za 2021.

  1. Novosti u oporezivanju dohotka od 1.1.2021.

- niže stope poreza na dohodak za plaće
- niže stope poreza na dohodak za samostalnu djelatnost
- novi iznos minimalne plaće za 2021.
- nova osnovica za obračun doprinosa za 2021.
- novi neoporezivi primici
- novi način utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2021.

  1. Odgovori na pitanja polaznika

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 kn PDV-a). 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.