Zagreb, 7.7.2022. (četvrtak)
Početak u 10,00 sati
Predviđeno trajanje izlaganja: 300 minuta + odgovori na pitanja
Završetak oko 16,00 sati

No ovom webinaru-praktikumu predavač će izložiti sve teme prema programu, na brojnim primjerima razmotriti zahtjeve MRevS-a 330 i MrevS-a 500-a i objasniti revizijske postupke kao reakciju na rizike značajnih pogrešnih prikazivanja na razini financijskih izvještaja i na razini tvrdnji o stanjima računa, vrsti transakcija i objava, objasniti i na primjerima iz prakse pokazati načine oblikovanja i provedbe testova kontrola i dokaznih postupaka, te ukazati na pitanja obujma i vremenskog rasporeda revizijskih postupaka, a nakon izlaganja odgovoriti će na pitanja polaznika.
Webinar je namijenjen ovlaštenim revizorima, internim revizorima, kontrolerima, računovođama, financijskim djelatnicima i drugim zainteresiranima.

OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru ovlaštenim revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz PODRUČJA REVIZIJE – OZNAKA „A“.

Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj.

Predavač: Prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Zagreb

Program webinara:

 1. Rizik značajnog pogrešnog prikazivanja kao komponenta rizika revizije
 2. Povezanost rizika revizije, značajnosti i revizijskih dokaza
 3. Prepoznavanje i procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja na razini financijskih izvještaja i tvrdnji o stanjima računa, vrsti transakcija i objava
 4. Strategije revizije financijskih izvještaja
 5. Sveobuhvatne reakcije radi suočavanja s procijenjenim rizicima značajnoj pogrešnog prikazivanja na razini financijskih izvještaja
 6. Revizijski postupci kao reakcija na rizike značajnih pogrešnih prikazivanja na razini tvrdnji
  • Revizijsko uzorkovanje kod testova kontrola i dokaznih postupaka – primjeri iz prakse
 7. Procjena dostatnosti i prikladnosti prikupljenih revizijskih dokaza
 8. Dokumentacija
 9. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. 

DODATNA POGODNOST: Polaznici ovog webinara mogu kupiti TEB-ov priručnik INTERNA REVIZIJA (Autor: prof. dr. sc. Boris Tušek, izašlo iz tiska u svibnju 2017., opseg: 287 stranica) po pogodovnoj cijeni uz 50% popusta (redovna cijena: 400,00 kn, pogodovna cijena za polaznike ovog webinara: 200,00 kn).

Kotizacija:
1) Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju s popustom od 20 % u iznosu od 880,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2022. godinu podmirena.
2) Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru-praktikumu iznosi 1.100,00 kn po sudioniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste prave osobe plaća kotizaciju u iznosu od 1.000,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 3 radna dana prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru/praktikumu pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara