Zagreb, 20. studenog 2020. (petak)
Početak u 9,30 sati
Predviđeno trajanje izlaganja: 300 minuta + odgovori na pitanja
Završetak oko 15,00 sati

Webinar je namijenjen ovlaštenim revizorima, internim revizorima, kontrolerima, računovođama, financijskim djelatnicima i drugim zainteresiranima.

Predavač će objasniti zahtjeve Međunarodnih revizijskih standarda MRevS-a 330 i MrevS-a 500-a i revizijske postupke uz rizike značajnih pogrešnih prikazivanja na razini financijskih izvještaja i na razini tvrdnji o stanjima računa, vrsti transakcija i objava. Na primjerima iz prakse prikazati će načine oblikovanja i provedbe testova kontrola i dokaznih postupaka, te ukazati na pitanja obujma i vremenskog rasporeda revizijskih postupaka, a nakon izlaganja odgovoriti će na pitanja polaznika webinara.

OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Minstarstva financija prethodnu suglanost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru ovlaštenim revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz područja revizije – OZNAKA „A“.

Predavač: Prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Zagreb

Program webinara:

 1. Rizik značajnog porgrešnog prikazivanja kao komponenta rizika revizije
 2. Povezanost rizika revizije, značajnosti i revizijskih dokaza
 3. Prepoznavanje i procjena rizika značajnih pogrešnih prikazivanja na razini financijskih izvještaja i tvrdnji o stanjima računa, vrsti transakcija i objava
 4. Strategije revizije financijskih izvještaja
  • Strategija dokaznih postupaka
  • Strategija niže procjene kontrolnog rizika
 5. Sveoubuhvatne reakcije radi suočavanja s procijenjenim rizicima značajnoj pogrešnog prikazivanja na razini financijskih izvještaja
 6. Revizijski postupci kao reakcija na rizike značajnih pogrešnih prikazivanja na razini tvrdnji
  • Pojam i vrste revizijskih postupaka (primjeri iz prakse)
  • Testovi kontrola (oblikovanje i provedba testova kontrola – primjeri iz prakse, vrsta i obujam testova kontrola, vremenski raspored testova kontrola, ocjenjivanje učinkovitosti djelovanja kontrola)
  • Dokazni postupci (oblikovanje i provedba testova detalja i dokaznih analitičkih postupaka – primjeri iz prakse, vrsta i obujam dokaznih postupaka, vremenski raspored dokaznih posutpaka)
  • Revizijsko uzorkovanje kod testova kontrola i dokaznih postupaka – primjeri iz prakse
 7. Procjena dostatnosti i prikladnosti prikupljenih revizijskih dokaza
 8. Dokumentacija
 9. Odgopvori na pitanja polaznika webinara

Iznos kotizacije: Naknada za seminar iznosi 960,00 kn po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 860,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju u iznosu od 860,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2020. godinu podmirena.

Uplata: Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu čim prije, a najkasnije 1 dana prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom, radi priznavanja bodova.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

DODATNA POGODNOST: Polaznici ovog webinara mogu uz 50% popusta kupiti TEB-ov priručnik INTERNA REVIZIJA  (Autor: prof. dr. sc. Boris Tušek, izašlo iz tiska u svibnju 2017., opseg: 287 stranica): redovna cijena: 400,00 kn, pogodovna cijena za polaznike ovog webinara: 200,00 kn.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.