• ugošćenja i darivanje poslovnih partnera za vrijeme godišnjih odmora
 • plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor i rekreaciju
 • plaćanje troškova smještaja i putovanja poslovnim partnerima
 • što s troškovima reprezentacije učinjenim u inozemstvu?
 • plaćanje privatnih troškova direktora i vlasnika

Datum održavanja: 4.9.2020. (petak)
Početak: 10,00 sati
Trajanje izlaganja: oko 90 minuta + odgovori na pitanja

Program:

 1. Reprezentacija kao poslovni izdatak
  • Troškovi reprezentacije prema propisima o porezu na dobit
  • Ugošćenja, troškovi odmora, sporta, rekreacije, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor
  • Darivanja poslovnih partnera – kada je reprezentacija a kada promidžba?
  • Knjigovodstveno evidentiranje troškova reprezentacije kod obveznika poreza na dobit
  • Evidentiranje troškova reprezentacije kod „dobitaša“ prema novčanom načelu
 2. Reprezentacija i PDV
  • Što se u smislu PDV-a smatra reprezentacijom?
  • Ograničenje odbitka pretporeza za reprezentaciju
  • Evidentiranje ulaznih računa za reprezentaciju u PDV evidencijama
  • Što sa PDV-om po ulaznim računima iz inozemstva za reprezentaciju?
 3. Reprezentacija i porez na dohodak
  • Primici koje poslodavac omogućuje radniku u vidu konzumacije jela, pića, smještaja, rekreacije i sl.
  • Ugošćenje poslovnih partnera na službenom putu
  • Priznavanje troškova reprezentacije kod samostalnih djelatnosti „dohodaša“
  • Porezni tretman privatnih troškova direktora, vlasnika i dr. zaposenih na teret poduzeća (kreditne kartice, gotovina i dr.)
 4. Odgovori na pitanja sudionika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr.sc. Ida Dojčić

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 360,00 kn (288,00 kn + 72,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 320,00 kn (256,00 kn + 64,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 200,00 kn (160,00 kn + 40,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.