Rad i odgovornost revizijskih odbora

- ustroj, obveze i odgovornosti, predmet i način rada, suradnja sa skupštinom, nadzornim odborom, upravom, komercijalnom i internom revizijom kod subjekata od javnog interesa s osvrtom na nove smjernice

15.11.2021. godine (ponedjeljak)

5 bodova iz revizije*

Početak u 09,00 sati
Završetak oko 14,30 sati

 

Praktikum je namijenjen:
- ovlaštenim revizorima, internim revizorima, rukovoditeljima financijsko-računovodstvenih službi
- predsjednicima i članovima revizijskih odbora, nadzornih odbora i uprave
- predsjednicima skupština i dr. zainteresiranima

Svi subjekti od javnog interesa dužni su imati revizijski odbor. Rad revizijskih odbora uređuju Direktiva i Uredba EU, Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o reviziji.

Osim toga, u srpnju 2021. godine Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH objavilo je smjernice za rad revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa, kojima se nastoji  jasnije definirati i ojačati uloga i odgovornost revizijskih odbora te pridonijeti poboljšanju i podizanju njihove kvalitete rada.

Revizijski odbor odgovoran je nadzornom odboru i skupštini, a u svom radu usko surađuje s upravom, internom revizijom, financijsko-računovodstvenom službom, komercijalnim revizorom i dr.

 

Program praktikuma:

 1. Revizijski odbori prema Direktivi 2014/56/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja
 2. Revizijski odbori prema Uredbi (EU) 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim zahtjevima zakonske revizije subjekata od javnog interesa
 3. Nadležnosti nadzornog odbora i komisija nadzornog odbora prema Zakonu o trgovačkim društvima
 4. Uloge i odgovornosti revizijskog odbora prema Zakonu o reviziji
 5. Osvrt na nove Smjernice za rd revizijskih odbora
 6. Odnos i suradnja revizijskog odbora s:
  - upravom, nadzornim odborom i skupštinom
  - eksternnom (komercijalnom) revizijom
  - internom revizijjom i drugim službama
 1. Odgovori na pitanja polaznika

Predavač: Prof. dr. sc. Boris Tušek

Materijal: Prezentacije u PDF-u, koje se dostavljaju polaznicima na mail naveden u prijavnici prije početka webinara.

DODATNA POGODNOST: Polaznici ovog webinara mogu kupiti TEB-ov priručnik  INTERNA REVIZIJA (Autor: prof. dr. sc. Boris Tušek, izašlo iz tiska u svibnju 2017., opseg: 287 stranica) po pogodovnoj cijeni uz 50% popusta (redovna cijena: 400,00 kn, pogodovna cijena za polaznike ovog webinara: 200,00 kn).

Kotizacija: Naknada za praktikum s uključenim PDV-om iznosi 1.100,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 1.000,00 kn po polazniku.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju u iznosu od 900,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obvezna i molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz područja revizije. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.