Zagreb, 9.10.2020. godine (petak)
Početak: u 9,30 sati
Predviđeno trajanje izlaganja: 300 minuta + odgovori na pitanja
Završetak oko 15,00 sati

Webinar/praktikum je namijenjen:
- predsjednicima i članovima revizijskih odbora
- predsjednicima i članovima nadzornog odbora
- predsjednicima i članovima uprave
- predsjednicima skupština
- internim revizorima
- rukovoditeljima financijsko-računovodstvenih službi
- ovlaštenim revizorima* i dr. zainteresiranima

*OVLAŠTENI REVIZORI: prema prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na ovom praktikumu ovlaštenim revizorima priznat će se 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz područja revizije.

Svi subjekti od javnog interesa dužni su imati revizijski odbor čiju organizaciju, način i područja rada, te ovlasti i odgovornosti propisuju Zakon o reviziji, drugi propisi i Uredba (EU).
Revizijski odbor odgovoran je nadzornom odboru i skupštini, a u svom radu usko surađuje i s upravom, internom revizijom, financijsko-računovodstvenom službom, komercijalnim revizorom i dr.
Na praktikumu će se polaznici upoznati s organizacijom i zahtjevima koje moraju ispunjavati članovi revizijskih odbora, njihovim zadacima, ovlastima, odgovornostima i načinom obavljanja propisanih zadaća, te s nadležnostima i odnosima s nadzornim odborom, skupštinom, upravom, internom revizijom i komercijalnim revizorima i dr.

Predavači:

Prof. dr. sc. Boris Tušek
mr. sc. Mladen Štahan

Program:

 1. Obveznici osnivanja revizijskog odbora prema Zakonu o reviziji
 2. Izbor, imenovanje i organizacija revizijskog odbora
 3. Samostalnost i neovisnost članova, te obveza stručnosti
 4. Opći akti i odluke vezano za ustroj i rad revizijskih odbora
 5. Nadležnosti nadzornog odbora i njegovih komisija prema Zakonu o trgovačkim društvima
 6. Revizijski odbori prema Uredbi (EU) 537/2014, odgovornosti, zadaci i aktivnosti
 7. Odnos revizijskog odbora i nadzornog odbora
 8. Odnos revizijskog odbora i uprave, skupštine
 9. Odnos revizijskog odbora i interne revizije, sektora financija i računovodstva i dr.
 10. Odnos revizijskog odbora i komercijalnih revizora
 11. Rasprava i odgovori na pitanja polaznika webinara/praktikuma.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje iznosi 950,00 kn po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 850,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju u iznosu od 850,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2020. godinu podmirena.

Uplata: Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu čim prije, a najkasnije 3 dana prije održavanja.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom, radi priznavanja bodova.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

DODATNA POGODNOST: Polaznici ovog webinara mogu uz 50% popusta kupiti TEB-ov priručnik INTERNA REVIZIJA  (Autor: prof. dr. sc. Boris Tušek, izašlo iz tiska u svibnju 2017., opseg: 287 stranica): redovna cijena: 400,00 kn, pogodovna cijena za polaznike ovog webinara: 200,00 kn.

U slučaju nedovoljnog broja prijava TEB zadržava pravo odgode ili otkaza ovog webinara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene na žiro-račune uplatitelja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.