Datum održavanja: 7. srpnja 2021. (srijeda)
Početak u 9,30
Trajanje izlaganja: 120 min. + odgovori na pitanja

 

Program:

 1. Oporezivanje usluga putničkih agencija
 • Mora li agencija i kada primjenjivati posebni postupak oporezivanja putničkih agencija?
 • Obračun PDV-a kod posebnog postupka oporezivanja PA na praktičnim primjerima
 • Vođenje Evidencije za posebni postupak oporezivanja PA i iskazivanje podataka u obrascu I-RA i obrascu PDV – primjeri
 • Na koje usluge se primjenjuje redovni postupak oporezivanja?
 • Primjeri usluga oporezivih po redovnom postupku
 • Primjena stopa PDV-a 13% i 25%
 • Usluge posredovanja i oporezivanje agencijske provizije
 • Izdavanje računa u ime i za račun iznajmljivača i drugih pružatelja usluga
 • Poslovanje putničkih agencija s nerezidentimaObvezni sadržaj računa i mogućnost odbitka pretporeza
 • Obračun PDV-a kod primljenog predujma
 1. Fiskalizacija u turizmu
 • Obveze agencije prema Zakonu o fiskalizaciji – interni akt, sadržaj i fiskalizacija računa, blagajnički maksimum i dr.
 • Izdavanje računa u ime pružatelja usluga obveznika fiskalizacije
 • Iznajmljivači rezidenti i nerezidenti – tko mora izdati fiskalizirani račun?
 1. Plaćanje i naplata pruženih usluga
 • Može li se i do kojeg iznosa primiti naplata u gotovom novcu i karticama?
 • Mogu li agencije primati naplatu u stranim sredstvima plaćanja
 • Naplata i plaćanje usluga pruženih u ime iznajmljivača i drugih osoba
 1. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.