Datum održavanja: 1.4.2021. (četvrtak)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: oko 180 minuta + odgovori na pitanja

Sve pravne osobe - mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, proračunski korisnici, neprofitne organizacije, te obrtnici odnosno nositelji samostalne djelatnosti, u svom djelovanju prikupljaju velike količine osobnih podataka klijenata, korisnika, zaposlenika i trećih osoba.

Zaštitu osobnih podataka pojedinaca, bez obzira na njihovu nacionalnost ili boravište, propisuje Uredba (EU) 2016/679, poznatija pod nazivom GDPR, a sankcije za nepridržavanje su drastične.

Da bi dokazali usklađenost s GDPR-om i njegovim načelima, obveznici primjene (voditelji obrade i izvršitelji obrade) dužni su poduzimati brojne radnje, donositi odgovarajuće akte, te regulirati i/ili revidirati svoje odnose.

Na ovom webinaru ćemo uz prikaz primjene GDPR-a na životnim primjerima iz prakse pojasniti temeljne pojmove u vezi sa zaštitom osobnih podataka i ukazati na sadržaj obveza kojima se dokazuje usklađenost s GDPR-om.

Program:

 1. Osnovni pojmovi koje moramo razumjeti(osobni podatak, obveznici primjene GDPR-a, načela i osnove za obradu osobnih podataka)
 2. Koncept voditelja obrade i izvršitelja obrade, te uređenje njihovog međusobnog odnosa
 3. Imenovanje, uloga i zadaće službenika za zaštitu podataka
 4. Upravljanje privolama
 5. Legitimni interes za obradu podataka
 6. Odnosi prema ispitanicima i ostvarenje njihovog prava
 7. Tehničke i organizacijske mjere koje se moraju provoditi
 8. Obveze u slučaju nastupa povrede osobnih podataka
 9. Smjernice za uvođenje videonadzora
 10. Prikaz primjene GDPR-a u odnosu na vlastite zaposlenike
 11. Evidencije o aktivnostima obrade
 12. Smjernice i mišljenja Agencije za zaštitu podataka i Europskog odbora za zaštitu podataka
 13. Ostale aktualnosti u vezi sa zaštitom osobnih podataka
 14. Odgovori na pitanja polaznika

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Vedran Jelinović, dipl. iur. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za praktikum iznosi 700,00 kn s PDV-om (560,00 kn + 140,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju sa 10% popusta u iznosu od 630,00 kn s PDV-om  (504,00 kn + 126,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 560,00 kn (448,00 kn + 112,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 350,00 kn (280,00 kn + 70,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava je obvezna. Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na kontakte koje ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.