Datum održavanja: 16.10.2020. (petak)
Početak: 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

 1. Načelo svjetskog dohotka
 2. Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 3. Primjena Uredbi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju
 4. Porezni tretman primitaka iz inozemstva
 5. Obveza doprinosa i podnošenje Obrasca JOPPD
 6. Autorski honorar ostvaren iz inozemstva
 7. Primitak iz inozemstva po osnovi ugovora o djelu
 8. Primitak od dividendi i udjela u dobiti iz inozemstva
 9. Kada i kako se izvješćuje HNB o primljenoj dividendi?
 10. Primici od kamata iz inozemstva
 11. Podnošenje Obrasca INO-DOH
 12. Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2020.
 13. Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 14. Odgovori na pitanja polaznika

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl.oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.