Datum održavanja: 29.9.2020. (utorak)
Početak: 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 60 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

1. Koja prava i slobode se moraju štititi i za vrijeme Covida-19?
2. Koja prava i slobode se mogu a koja ne mogu ograničiti?
3. Kako urediti radne odnose za vrijeme Covida-19?
4. Koje su obveze poslodavca za vrijeme trajanja Covida-19?
5. Obveze radnika prilikom sklapanja ugovora o radu?
6. Kako urediti rad od kuće?
7. Kako osigurati uvjete rada i rad na siguran način?
8. Kako voditi evidenciju radnog vremena za vrijeme rada od kuće?
9. Kako postupiti u slučaju određivanja samoizolacije?
10. Naknada plaće za vrijeme samoizolacije s primjerom izračuna
11. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mr. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 360,00 kn (288,00 kn + 72,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 320,00 kn (256,00 kn + 64,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 200,00 kn (160,00 kn + 40,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili poteškoća, molimo nazovite našu službu na tel.:  01/ 45 71 640, ili nam se javite na e-mail: teb@teb.hr.

Polaznici će na dan održavanja webinara moći nazvati dežurnog operatera na broj koji ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u, u slučaju bilo kakvih poteškoća kod povezivanja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.